Gemeente Hoeksche Waard en Belastingdienst sluiten Individueel Convenant Horizontaal Toezicht

Onlangs ondertekenden wethouder Piet van Leenen, portefeuillehouder Financiën, en Sybrand de Boer namens de Belastingdienst een Individueel Convenant Horizontaal Toezicht. Hiermee hebben de 2 partijen de intentie vastgelegd om zich in te zetten voor een efficiënte en effectieve manier van samenwerken. Daarbij worden fiscaal relevante ontwikkelingen zoveel mogelijk direct met elkaar besproken.

De samenwerking is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie

Het betekent onder andere dat de gemeente nieuwe ontwikkelingen met fiscale gevolgen met de Belastingdienst bespreekt, voordat deze door de gemeente in de belastingaangiften worden opgenomen. De Belastingdienst kan daarover dan een standpunt innemen. Hierdoor weten beide partijen eerder waar zij in fiscaal opzicht aan toe zijn. De Belastingdienst biedt de gemeente verder een vast aanspreekpunt bij het afhandelen van fiscale ontwikkelingen.

De gemeente heeft eerst bewezen dat ze aan strenge kwaliteitseisen voldoet

De gemeente heeft de afgelopen tijd de administratieve basis gerealiseerd, het ‘tax control framework’. Hiermee kan een kwalitatief goede belastingaangifte worden gedaan. Pas daarna kon er een samenwerking worden aangegaan en het convenant worden ondertekend. De vijf voormalige gemeenten hadden in het verleden ook al een dergelijk convenant gesloten. Dankzij de goede samenwerking en de wijze waarop toen en ook nu de kwaliteitseisen zijn ingevuld, kon het huidige convenant relatief snel in het jonge bestaan van de gemeente worden ondertekend.