Gemeente Hoeksche Waard blijft jongeren ondersteunen met starterslening

De gemeente werkt aan de versterking en behoud van een vitale Hoeksche Waard. Daarvoor is een balans in de demografische opbouw van ons eiland noodzakelijk. De gemeenteraad besloot dan ook starters op de woningmarkt een handje te helpen door de starterslening in de hele Hoeksche Waard aan te blijven bieden.

“Op deze manier kunnen we starters ondersteunen bij de aankoop van hun eerste huis, hier in de Hoeksche Waard”, aldus wethouder Piet van Leenen. “Ik hoop dat veel starters van binnen en buiten de Hoeksche Waard gebruik van maken van de lening. We zien dat veel jongeren na het voortgezet onderwijs vanwege hun studie verhuizen naar de stad. Dat is begrijpelijk, maar we merken ook dat bij velen de wens bestaat om zich na de studie te vestigen in de Hoeksche Waard. Graag zien we dan ook dat jongeren en jonge gezinnen van binnen en buiten de Hoeksche Waard zich blijvend vestigen. Dit ondersteunen we van harte met een gevarieerd en betaalbaar woningaanbod en goede voorzieningen, zoals de starterslening.”

Maximaal € 35.000,- lenen
Voor veel mensen is het lastig om voor het eerst een koopwoning te kopen. Deze zogenaamde ‘starters’ op de koopwoningmarkt hebben vaak nog een relatief laag inkomen en weinig spaargeld. Ook hebben zij geen overwaarde van hun huidige woning die ze kunnen gebruiken voor de aankoop van een andere woning. De gemeente Hoeksche Waard wil deze starters ondersteunen bij de aankoop van hun eerste woning. Daarom kunnen zij maximaal 20% van de verwervingskosten van de woning of maximaal € 35.000,- lenen.

Nét een beetje extra
De starterslening biedt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier nét een beetje extra te lenen. Hierdoor wordt de aankoop van een huis vaak toch mogelijk. De gemeente Hoeksche Waard is hiervoor een samenwerking aangegaan met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland, de SVn. De SVn beoordeelt onder andere of starters voldoende verdienen en of het risico om hen geld te lenen aanvaardbaar is. Naast deze financiële toets, beoordeelt de gemeente of ze aan de gemeentevoorwaarden voldoet. Hiermee komt het beschikbare geld bij de juiste mensen. De voorwaarden en het aanvraagformulier zijn te vinden op de website van de gemeente Hoeksche Waard.