Erwin Hoogland nieuwe fractievoorzitter VVD

De VVD-Statenfractie in Zuid-Holland heeft Erwin Hoogland uit Leidschenveen gekozen als nieuwe fractievoorzitter. Hoogland volgt Floor Vermeulen op, die weer gedeputeerde wordt.
Hoogland (55) werd in maart 2019 verkozen in Provinciale Staten van Zuid-Holland. Eerder was hij al Statenlid in Overijssel. In het dagelijks leven werkt hij als militair-strategisch adviseur op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Als officier van de landmacht diende hij onder meer in Bosnië, Irak en Afghanistan.

Topbestuur
Laurine Bonnewits-de Jong is de nieuwe vicefractievoorzitter van de VVD. Het fractiebestuur wordt gecompleteerd door secretaris Sabrina van der Lubbe en penningmeester Mirjam Nelisse.
“Ik heb de eer gekregen om met dit topbestuur richting en energie te geven aan onze fractie”, zegt Erwin Hoogland. “Onze provincie staat voor grote uitdagingen, zoals het Programma Aanpak Stikstof, de energietransitie, bodemdaling en bereikbaarheid. Met onze eensgezinde en krachtige fractie kunnen wij die uitdagingen aan. Voor mij is niemand belangrijker dan de fractie. Want samen zullen we het doen en samen kunnen we het waarmaken.”

Nieuwe gezichten
Door de benoeming van Floor Vermeulen en Jeannette Baljeu als gedeputeerden, verwelkomt de VVD-fractie twee nieuwe gezichten. Peter van Waaij en Herbert Zilverentant zijn inmiddels geïnstalleerd als Statenlid.
Van Waaij was jarenlang ondernemer. Zilverentant was onder meer raadslid en wethouder in Leiderdorp. Beiden zijn sinds de verkiezingen al actief bij de fractie betrokken, waardoor zij nu soepel kunnen instromen.