Dominee Gertjan Robbemond verlaat De Open Hof met Tuk Tuk

Dominee Gertjan Robbemond heeft op zondag 8 september officieel afscheid
genomen als predikant van de Protestantse Gemeente De Open Hof te OudBeijerland. Na 9 jaar verlaat hij Oud-Beijerland om nieuwe uitdagingen aan te
gaan bij de Gereformeerde Kerk Woerden-Zegveld.
Het was voor de gemeenteleden van De Open Hof even flink schrikken toen ds. Gertjan
Robbemond aan het eind van de dienst op 1e Pinksterdag, 9 juni, bekend maakte dat de
Gereformeerde Kerk Woerden-Zegveld het voornemen had een beroep op hem uit te
brengen. Vanaf dat moment was het voor iedereen wel duidelijk dat de laatste maanden
in Oud-Beijerland en voor De Open Hof voor zowel hem als zijn vrouw Karin waren
aangebroken. Dat besef zorgde hier en daar voor een traan en emotie.
Zondag 8 september was het dan echt zover dat hij voor de laatste keer als predikant
van De Open Hof voorging tijdens zijn afscheidsdienst. Veel genodigden, zoals de
gemeente Hoeksche Waard, andere kerkgenootschappen, relaties en instellingen, hadden
gehoor gegeven aan de uitnodiging om deze dienst bij te wonen. Aan het eind van de
dienst werden hij en zijn vrouw Karin toegesproken door de voorzitter van de
kerkenraad, mw. Ina in ’t Veld-Rentier. “Je hebt, mede met betrokken gemeenteleden,
ervoor gezorgd dat ook mensen van buiten in onze gemeente hier een open huis mogen
vinden en zich welkom weten. Denk o.a. aan de samenwerking met Pameijer, Hoeksche
Waards Welzijn en de burgerlijke gemeente.
Maar als goede huisvader en vanuit onze Bijbelse opdracht tot goed rentmeesterschap
heb je ook aan de basis gestaan van de erkenning van onze gemeente als groene kerk.
Als kerk verantwoord omgaan met Gods schepping, dat was jouw drijfveer.” Ook het
werk dat ds. Gertjan als hoofdleider bij de World Servants heeft gedaan kwam uitgebreid
aan de orde. Dit gaat hij voortzetten in zijn nieuwe gemeente.
Zijn vrouw Karin had echt haar plek gevonden bij de jeugd, om hen te steunen en
stimuleren op het diaconale vlak actief te zijn. Met pijn in het hart heeft de jeugd ook van
haar afscheid genomen. Bij een afscheid horen cadeaus en van het ingebrachte geld van
de gemeente kreeg het echtpaar Robbemond twee prachtige glaskunstwerken van de
Hoeksche Waardse kunstenaar Theo Verhoef met polderlandschappen van de Hoeksche
Waard in verschillende jaargetijden. Ook was er nog ruimte voor een mooie
koffiemachine met toebehoren.
Na de dienst was er gedurende de middag een informele afscheidsbijeenkomst voor de
gemeenteleden. Met een lied, een spel en een sketch werden herinneringen opgehaald
van de mooie momenten uit het tijdperk 9 jaar familie Robbemond in Oud-Beijerland.
Scriba Protestantse Gemeente te Oud-Beijerland
Postbus 1319, 3260 AH Oud-Beijerland
0186 -616363 / 06-12200685
scriba@deopenhofoudbeijerland.nl
Aan het eind van de bijeenkomst werden alle tafels en stoelen aan de kant geschoven,
zodat Gertjan en Karin Robbemond op een ludieke manier uitgezwaaid konden werden.
Tot grote hilariteit kwam er een Tuk Tuk de kerkzaal ingereden. Het echtpaar nam plaats
en zo reden ze door een erehaag van gemeenteleden dwars door de kerkzaal naar buiten
op weg naar een nieuwe uitdaging.
Na afloop reageerde Gertjan : “We kijken terug op een fantastisch hartverwarmend
afscheid; we gaan een nieuw thuis vinden in Woerden maar de verbinding met OudBeijerland zal er altijd wel blijven, we hebben er met liefde gewoond en gewerkt. Het
ritje met de Tuk Tuk was een gave verrassing.”