Blijk van Waardering voor mantelzorgers Hoekse Waard

Mantelzorgers zorgen voor iemand die ondersteuning nodig heeft en met wie zij een persoonlijke band hebben. Dit is vaak een familielid, een kind of goede bekende. Een mantelzorger maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat iemand zelfstandig kan blijven wonen of beter in staat is voor zichzelf te zorgen. Gemeente Hoeksche Waard waardeert daarom ook in 2019 mantelzorgers voor hun inzet. Dit doet zij onder andere met het uitreiken van een Blijk van Waardering, een VVV-bon ter waarde van € 75,-.

 

Voor wie kan de Blijk van Waardering aangevraagd worden?
Mantelzorgers die minimaal drie maanden lang minstens vier uur per week voor iemand zorgen met wie hij of zij een persoonlijke relatie hebben, kunnen de Blijk van Waardering aanvragen. Dit is een VVV-bon ter waarde van € 75,-. De zorgvrager die ondersteund wordt, moet dan wel in de Hoeksche Waard wonen. De mantelzorger mag echter ook buiten de Hoeksche Waard wonen. Verleent u mantelzorg aan meerdere personen, dan kunnen maximaal twee Blijken van Waardering per mantelzorger worden aangevraagd.

Het aanvraagformulier is te downloaden op de site www.gemeentehw.nl en op te vragen via het servicebureau van MEE Plus Zuid-Hollandse Eilanden (servicebureau@meeplus.nl ) of telefoonnummer (0181) 33 35 07.

 

Kent u andere mantelzorgers die in aanmerking komen voor de Blijk van Waardering?
Attendeer hen dan op het aanvragen van de Blijk van Waardering. Als u professioneel zorgverlener bent en mantelzorgers kent van uw cliënten, kunt u hen hierop attenderen

 

Vragen
Voor vragen of meer informatie over de Blijk van Waardering kunt u contact opnemen met MEE Plus Zuid-Hollandse Eilanden. Dit kan per mail naar servicebureau@meeplus.nl of telefonisch op het nummer (0181) 33 35 07.