Wijziging programma Korenslag tijdens Feestweek

Tijdens de feestweek ’s-Gravendeel wordt er al jaren op de dinsdagavond opgetreden door diverse koren tijdens korenslag dat wordt georganiseerd door ASG ’s-Gravendeel in samenwerking met Feestweek ’s-Gravendeel.  Hiervoor waren voor deze avond (27 augustus) de koren Eb & Vloed uit Zwijndrecht, Kunstmin uit Strijen en Shantykoor de Hoekse Waard uitgenodigd. Om diverse redenen moest het koor Kunstmin afzeggen voor deze avond maar heeft de organisatie het koor Wij Zingen Zo Graag uit ’s-Gravendeel bereid gevonden om deze plaats in te nemen.

De avond word zoals de laatste jaren gehouden in het Dienstencentrum aan het Weegje de aanvang is 19.00 uur en de toegang is gratis.