Stichting De Overbrugging ontvangt € 10.000,– van Oranje Fonds voor aankoop van nieuwe bestelbus

Tot grote vreugde van bestuur en medewerkers van Stichting De Overbrugging ontvingen zij op 12 augustus 2019 bericht dat het Oranje Fonds een bedrag van maar liefst €10.000,– wil bijdragen in de kosten voor de aanschaf van een Ford bestelbus, bouwjaar 2016. De officiële overhandiging van de sleutels van de bus aan Stichting De Overbrugging door het Oranje Fonds zal na de vakantie periode plaats vinden.
Nieuwe bestelbus hard nodig
In het najaar van 2014 schonk de Dorpskerk een prachtige bestelbus aan Stichting De Overbrugging. Na jarenlang zeer intensief gebruik is deze bus inmiddels hard aan vervanging toe. De bus wordt dagelijks gebruikt voor het ophalen en bezorgen van goederen, die in de kringloopwinkel worden aangeboden of verkocht. Daarnaast speelt de bus een belangrijke rol binnen het werken-leer project van de Stichting.

Om de aankoop van een nieuwe bus te realiseren werd door het bestuur van Stichting De Overbrugging een aanvraag ingediend bij het Oranje Fonds voor een financiële bijdrage. Het is een mooi bericht dat de aanschaf van een nieuwe bestelbus nu op korte termijn binnen de mogelijkheden ligt. Na de zomervakantieperiode zal e.e.a. tijdens een officieel moment worden geëffectueerd. .

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en dat iedereen mee
kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem Alexander en Koningin Maxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Wat is en doet Stichting De Overbrugging
Het doel van Stichting De Overbrugging is vierledig:
1. Hulp en onderdak verlenen
2. bevorderen van zelfstandigheid door begeleiding
3. ambulante zorg/begeleiding bieden
4. preventieve zorg en informatie verstrekken

De Stichting wil hulp en onderdak verlenen aan mensen die zijn vastgelopen door allerlei omstandigheden, zoals bijvoorbeeld psychosociale, financiële- of verslavingsproblematiek. Voorts is het doel bevorderen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënten en het verbeteren van hun maatschappelijke positie en gezondheidssituatie. Hierbij is het streven een leefklimaat te creëren van rust, structuur en veiligheid. Binnen de organisatie zijn er mogelijkheden tot wonen. De Overbrugging wil een ‘tussenstation’ zijn van waaruit
mensen, als zij daar aan toe zijn, zelfstandig kunnen terugkeren in de samenleving.

Ambulant wil de stichting cliënten hulp bieden door hen thuis of elders te bezoeken, te begeleiden en te ondersteunen. Informatievoorziening vindt plaats via huisartsen en andere instellingen, organisaties of diensten binnen Oud-Beijerland met uitbreiding hiervan naar andere gemeenten binnen De Hoeksche Waard.
De Overbrugging heeft momenteel een bestand van ongeveer 60 cliënten tussen de 18 en 65 jaar. De hulpvragen zijn divers, van onderdak tot hulp bij scheiding. De achtergronden zijn
– psychische problemen
– financiële problemen
– relatieproblemen geestelijk of lichamelijk misbruik
– huisvestingsproblemen
– gebrek aan dagbesteding
Het inkomen van de stichting komt vanuit de verkoop van artikelen in de tweedehandswinkel die wordt bemenst door vrijwilligers. De opbrengst is bestemd voor het verlenen van zorg aan de mensen die zich aanmelden bij de stichting. Hulp wordt verleend op diverse gebieden. Zowel praktisch, sociaal als financieel. De zorgafdeling werkt grotendeels met vrijwilligers. Door de gemeente wordt de zorgmanager gedeeltelijk betaald. Naast de hulp die persoonlijk wordt verleend is er binnen de stichting een werken-leer project en een stay clean project. Daarnaast heeft de locatie een buurtfunctie waar mensen terecht kunnen voor vragen en problemen.