HW Wonen gaat vaart zetten achter zonnepanelen op huurwoningen

Het klimaat is natuurlijk ook in de Hoeksche Waard een item waar men niet omheen kan en HW Wonen is dan ook al langere tijd druk in de weer om plannen te maken, die ervoor gaan zorgen dat de vele huurwoningen een ‘inhaalslag’ kunnen maken op dit gebied. In de praktijk wil dit zeggen dat er met name veel zonnepanelen bij gaan komen de komende jaren. Maandag 12 augustus werd in Nieuw-Beijerland aan de Boomgaard nr. 25 de officiële ‘aftrap’ gegeven voor een eerste grootschalige project op dit gebied.

Om 10.30 uur vond dit officiële moment plaats: Directeur-bestuurder Ben Pluimer van HW Wonen, Daniël Lodders, directeur van de Saman Groep en een huurder overhandigden samen een eerste zonnepaneel aan een monteur, die daar vervolgens mee aan de slag ging. Ook voor HW Wonen geldt uiteraard; ‘Een duurzame toekomst maak je samen.’ En de start van dit project is een hele mooie manier om daar ook daadwerkelijk verder invulling aan te geven voor de woningcorporatie. Verspreid over de hele Hoeksche Waard zal HW Wonen in de loop van dit jaar op meer dan 400 huurwoningen zonnepanelen laten plaatsen. De woningen zijn geselecteerd op een aantal criteria, zoals de ligging, het type woning en de kosten van de huurprijs. Met het voorzien van ruim 400 woningen van zonnepanelen is straks aan het einde van 2019 een substantieel aantal huizen een heel stuk duurzamer geworden. Directeur-bestuurder Ben Pluimer: ‘Wij zijn als HW Wonen heel blij dat wij dit project samen met de Saman Groep kunnen starten. Wij willen echt een inhaalslag maken op dit gebied en we kunnen met het voorzien van ruim 400 woningen van zonnepanelen nog dit jaar een flinke stap zetten.’

Geen kosten voor huurders

Daniël Lodders, van Saman Groep gaf een korte uiteenzetting van het ‘kostenplaatje’ en de toekomstige besparingen: ‘De opbrengst van de zonnepanelen per woning kan op jaarbasis oplopen tot zo’n 2500 kilowatt en men zal dan rond de 60-70% kunnen besparen, voor wat betreft de electra kosten.’ De plaatsing van de zonnepanelen op meer dan 400 huurwoningen is daarom zeker niet niet alleen goed nieuws voor het klimaat, maar ook voor de huurders. Zij betalen er namelijk helemaal niets voor. Dus geen kosten voor het plaatsen of huurverhoging. Sterker nog: de hele opbrengst is voor de huurders. Dit scheelt maandelijks een aanzienlijk bedrag op de energierekening. Het mes gaat dus een twee kanten snijden. HW Wonen krijgt een veel duurzamer woningbezit en de huurders een veel lagere energierekening. Ook na dit jaar ligt het in de planning om door te gaan met het plaatsen van zonnepanelen. Voor wat betreft zonnepanelen op huurwoningen zal de Hoeksche Waard dus een fikse inhaalslag gaan maken op het gebied van duurzaamheid. Overigens is HW Wonen op andere terreinen al vooruitstrevend bezig, want alle nieuwbouwwoningen worden nu als

‘Nul op de Meter woningen’ gebouwd en bestaande woningen worden tijdens de zgn. ‘Levensduur Verlengende Ingrepen’
(onderhoudsprojecten) verduurzaamd. Meer informatie over deze projecten kan men uiteraard vinden op de website van HW Wonen: https://www.hwwonen.nl/