Feestelijke naturalisatieceremonie in gemeentehuis Oud-Beijerland

Op maandag 26 augustus reikte locoburgemeester Joanne Blaak-van de Lagemaat 13 ‘nieuwe’ Nederlanders de officiële papieren voor het Nederlanderschap uit. Te midden van vrienden en familie legden zij de eed of gelofte af, waarmee ze beloven hiermee de vrijheden en rechten die bij het Nederlanderschap horen te respecteren en de plichten te vervullen.

De genaturaliseerde Hoeksche Waarders hebben een diverse achtergrond. Zo komt een aantal uit Groot-Brittannië en Syrië. Ook zijn er nieuwe Nederlanders uit landen wat dichter bij huis, zoals Duitsland en België.

De gemeente feliciteert deze Hoeksche Waarders met hun Nederlanderschap en wenst hen veel succes toe in de toekomst!