Diverse aanpassingen plan bomenkap N489

Mogelijk behoud enkele bomen, gespreide kap en snellere herplant

Enkele essen langs de N489 kunnen misschien toch blijven staan. Dat is de uitkomst van een gesprek met de provincie over de bomenkap vanwege groot onderhoud aan de N489. Onlangs ontving wethouder Harry van Waveren een petitie van bewoners tegen de geplande bomenkap. Naar aanleiding van de petitie ging de gemeente hier opnieuw over in gesprek met de provincie. Wethouder Harry van Waveren: “Er is in een eerder stadium zorgvuldig naar gekeken en het aantal te kappen bomen is al eens teruggebracht. Ik waardeer het dat de provincie op ons verzoek opnieuw heeft gekeken. Over 1 boom is met zekerheid te zeggen dat deze kan blijven staan. Daarnaast kijkt de provincie tijdens de werkzaamheden of 6 andere bomen ook gespaard kunnen blijven. Het risico dat ze weg moeten blijft, als tijdens de werkzaamheden wordt vastgesteld dat de wortels zich te veel hebben verweven in het wegdek.”

Eerder nieuwe bomen planten

Ook zijn er afspraken gemaakt over het eerder herplanten van bomen en de fasering van de kap. Zo worden eerst alleen de bomen weggehaald die moeten wijken voor de voorbereidende werkzaamheden voor de vernieuwing van de weg, zoals de aanleg van kabels- en leidingen. Later in het traject volgt de rest pas. Er wordt daarnaast extra vaart gezet achter het planten van nieuwe bomen. Bij het verbreden van de parallelweg aan de zuidkant wordt zo snel mogelijk een nieuwe bomenrij aangelegd.

Reductie bomenkap
Het provinciale project – het opknappen en herinrichten van de N489 en de daarmee gepaarde kap én herplant van bomen – stamt uit de tijd van de voormalige gemeente Binnenmaas en loopt al sinds 2014. In eerste instantie was bepaald dat meer dan 600 bomen moesten worden gekapt. De voormalige gemeente Binnenmaas heeft met de provincie de afspraak kunnen maken om op sommige gedeelten van het traject vangrails te plaatsen. Hierdoor kon dat aantal bijna worden gehalveerd tot 335. Dit aantal is inclusief zo’n 175 waaruit geregeld zware takken naar beneden vallen. De overige bomen (voornamelijk essen) worden gekapt vanwege de aanleg van rotondes, kabels en leidingen. Door de recente gesprekken tussen gemeente en provincie kan de kap van de essen dus nog iets verder gereduceerd worden. Alle kap wordt gecompenseerd door langs de N489 en op andere plaatsen in de Hoeksche Waard nieuwe bomen te planten.