Berend Potjer gedeputeerde Zuid-Holland namens GroenLinks

Onlangs is bekend geworden dat GroenLinks gaat meebesturen in Zuid-Holland. GroenLinks draagt lijsttrekker en fractievoorzitter Berend Potjer voor als gedeputeerde met onder andere de portefeuilles Energie, Natuur en Omgevingswet.

Potjer: “Ik ben zeer vereerd dat de fractie mij voordraagt. Ik kijk er enorm naar uit om samen met mijn nieuwe collega’s uitvoering te gaan geven aan het prachtige coalitieakkoord. Samen gaan we ervoor zorgen dat de provincie groener, duurzamer en inclusiever wordt.”

Potjer is goed bekend met het provinciale werkveld. Niet alleen is hij het langstzittende Statenlid van GroenLinks in Zuid-Holland, maar ook professioneel sluit zijn ervaring goed aan. Zo was Potjer directeur van NWEA en is hij daarom goed ingevoerd in het energie- en klimaatdossier.

Energie, Natuur en Omgevingswet ziet Potjer als uitdagende portefeuilles die dicht bij zijn hart staan: ‘het is enorm belangrijk dat we nu doorpakken met de omslag naar duurzame energie. Tegelijkertijd willen we het Zuid-Hollandse landschap zo veel mogelijk beschermen. Die balans zullen we samen moeten vinden.’

Ook als het gaat om natuur is het wat Potjer betreft 5 voor 12: ‘in Zuid-Holland hebben we bijvoorbeeld 70% minder insecten dan 20 jaar geleden. Dat tij moeten we keren door meer natuur aan te leggen en bijvoorbeeld door te zorgen voor meer bloemrijke bermen.’

De invoering van de Omgevingswet wordt gezien als één van de grootste stelstelwijzigingen in Nederland ooit. Potjer: ‘door de Omgevingswet moeten ruimtelijke besluiten makkelijker en transparanter worden. Ik zie het als mijn taak om ook te zorgen dat de belangen van duurzaamheid, gezondheid en milieubescherming goed worden meegewogen.’

Potjer en de andere gedeputeerden worden begin september geïnstalleerd.