Archeologie opgenomen in gemeentelijke perspectiefnota

Afgelopen juni presenteerde de gemeente de z.g. perspectiefnota 2019-2023, daarin is onder meer te lezen wat de gemeentelijke ambities zijn voor de komende jaren, ook voor wat betreft de archeologie. Naar aanleiding van de vermelding van de archeologie in de perspectief nota van de gemeente gingen we in Hoeksche Waard Live Actueel nader in op de geschiedenis van de archeologie in de Hoeksche Waard met de Strijense archeoloog Jeroen Ras.