Zorgplafond Ikazia ziekenhuis voor VGZ verzekerden

VGZ maakt – net als andere zorgverzekeraars – afspraken over de hoeveelheid zorg die ziekenhuizen in een jaar mogen verlenen. Ook met het Ikazia ziekenhuis in Rotterdam zijn afspraken gemaakt over de hoeveelheid zorg die zij in 2019 mogen verlenen. Naar verwachting gaat het Ikazia ziekenhuis meer zorg verlenen dan is afgesproken. VGZ verwijst verzekerden in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2019 daarom door naar andere ziekenhuizen in de regio. Dit geldt dus ook voor verzekerden van het VGZ Rotterdampakket, de collectieve zorgverzekering die gemeente Hoeksche Waard aan haar inwoners biedt. Maatregel alleen voor nieuwe patiënten, Deze maatregel geldt alleen voor VGZ-verzekerden die dit jaar nog geen behandeling in het Ikazia ziekenhuis hebben gehad. Voor patiënten die al in behandeling zijn, geldt dat zij hun behandeling in Ikazia kunnen voortzetten. Voor acute zorgverlening (spoedeisende hulp), chronische ziekten en verloskunde geldt ook een uitzondering. Daarvoor geldt dat onderzoek en/of behandeling ook na 1 juli 2019 volgens het contract wordt vergoed. Ikazia maakt daarbij nog twee uitzonderingen: kindergeneeskunde en oncologie. VGZ vergoed de kosten voor deze zorg niet, maar Ikazia neemt deze kosten voor haar rekening. VGZ garandeert dat elke VGZ-verzekerde ook na 1 juli terecht kan bij een passend ziekenhuis in de regio. VGZ zet zich in om de verzekerde daarbij te helpen. Ook vergoedt VGZ de extra reis- en parkeerkosten die gemaakt worden als gevolg van de doorverwijzing naar andere ziekenhuizen. VGZ heeft een team zorgadviseurs klaar staan om verzekerden te helpen bij het vinden van een goed alternatief en om informatie te geven over de vergoeding van eventuele extra kosten. Voor meer informatie kunt u bellen met de zorgadviseurs van VGZ via telefoonnummer 088 – 131 16 11, op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. Meer informatie en antwoorden op veel gestelde vragen vindt u op de website van VGZ.