Zoemend de zomer in

De zomervakantie komt eraan. Tijd om even op uw gemak te kijken hoe mooi alles in bloei staat in de Hoeksche Waard. Hier zijn we trots op! Veel mensen werken hieraan mee. Maar het kan nog beter en iedere inwoner kan hier een steentje aan bij dragen. Maar hoe doet u dat dan en wat heeft u daarvoor nodig? Dat zijn de vragen waar de leden van HW Zoemt zich mee bezig houden.

Wat is HW Zoemt?

HW Zoemt is een groep met zo’n 30 personen die samen de schouders er onder zetten om de biodiversiteit in de Hoeksche Waard te verbeteren. Dit doen zij in samenwerking met gemeente Hoeksche Waard. Hun ambitie is ook om een betere samenwerking te vinden met onder andere inwoners, het Waterschap en de Provincie. Zij zijn trots op de akkerranden, de betrokkenheid, de huidige samenwerking tussen verschillende organisaties en de hoeveelheid organisaties en vrijwilligers die er op dit moment al zijn. Maar zij hebben meer ambities zoals:

  • één platform waar u elkaar kunt vinden en kennis gedeeld kan worden, ook op dorpsniveau;
  • het vergroten van het waakvlammetje dat bij elke Hoeksche Waarder brandt wat betreft respect voor de natuur;
  • ecologisch beleid op het gebied van groen;
  • dat bij elke ontwikkeling altijd vanaf het begin al rekening wordt gehouden met de natuur.

Daarnaast vindt HW Zoemt het belangrijk dat de gemeente niet alleen het proces ondersteunt, maar ook als inhoudelijke partner aan tafel zit. Om dit voor elkaar te krijgen wordt er op dit moment door gemeente Hoeksche Waard gekeken welke rol zij hierin kan vervullen en in hoeverre inbreng van inwoners bij het opstellen van het beleid voor groenbeheer mogelijk is. Hierover wordt deze zomer duidelijkheid gegeven.

Zoem mee!

Enthousiast geworden over de ambities en vind je het leuk om ook mee te doen met HW Zoemt? Laat het dan weten! U kunt hiervoor terecht bij de ideeënmakelaar van gemeente Hoeksche Waard, Simone Klaassen. Zij is te bereiken via telefoonnummer 14 0186 of via e-mail simone.klaassen@gemeentehw.nl. Iedereen een zoemende zomer gewenst!