Wethouder Van Leenen bezoekt nieuwe stichting Muskuseendnestbeheer

Sinds 1 april 2015 wordt de muskuseendpopulatie in Oud-Beijerland belangeloos en met liefde beheerd door Patricia van de Velde en Marsha Koolman. Zij worden daarbij geholpen de gemeente, die een deel van de onkosten betaalt. Om het muskuseendnestbeheer verder te professionaliseren hebben de dames met ondersteuning van de gemeente een stichting opgezet. Deze zag op 14 juni het levenslicht. Reden voor wethouder Piet van Leenen om een bezoek te brengen aan dit mooie voorbeeld van bewonersparticipatie.

Op woensdag 3 juli ging wethouder Van Leenen persoonlijk langs om de dames te bedanken en te feliciteren met hun stichting. Ook liet hij zich informeren over de activiteiten en wat het nestbeheer allemaal inhoudt.

Het aantal klachten van overlast gevende muskuseenden is flink verminderd

Door onder andere het verwisselen van de eieren in de nesten voor kunststof exemplaren wordt voorkomen dat de populatie muskuseenden zich verder uitbreidt. Op die manier werd de afgelopen jaren het aantal klachten over de eenden in Oud-Beijerland teruggedrongen tot vrijwel nul.

De initiatiefnemers zijn begonnen met nestbeheer in de Zuidwijk en Zeeheldenwijk

Sinds de start in 2015 is het totaal aantal muskuseenden inde Zuidwijk en de Zeeheldenwijk met 25% afgenomen. Toen er steeds meer klachten uit de Zoomwijck kwamen, richtten zij zich vanaf 2017 ook op deze wijk. Om hier de muskuseendpopulatie zo snel mogelijk onder controle te krijgen, zochten zij actief de media op. Op die manier vergrootten ze zowel hun naamsbekendheid als het draagvlak in de wijk. Met de uitbreiding van het werkterrein is het aantal eenden dat zij beheren verdubbeld. In 2017 werden in totaal 264 nesten behandeld met een totaal van 3.671 eieren. Hiervan bevonden zich 122 nesten in de Zoomwijck en 142 nesten in de Zuidwijk en Zeeheldenwijk. Met de Zoomwijck erbij beheert Muskuseendnestbeheer alle in het wild levende muskuseenden van Oud-Beijerland.

Doelstellingen en werkzaamheden stichting Muskuseendnestbeheer Oud-Beijerland

1. Populatie muskuseenden moet gelijk blijven met een marge van 10%.

2. Het voorkomen/verminderen van overlast.

3. Het toepassen van nestbeheer.

4. Het bevorderen van het welzijn van de muskuseend .

5. Het geven van voorlichting over muskuseenden.

Een flink deel van de beheerkosten betalen Marsha en Patricia uit eigen zak

Donaties op rekeningnummer NL 13 INGB 0009 60 55 02 ten name van stichting Muskuseendnestbeheer Oud-Beijerland worden dan ook zeer op prijs gesteld.