Volgende stap in bereikbaarheidsplan Renovatie Heinenoordtunnel

Eind juni 2019 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat ingestemd met het concept-bereikbaarheidsplan voor de renovatie van de Heinenoordtunnel die gepland staat in 2023 en 2024.
In het bereikbaarheidsplan staat een voorstel voor een pakket aan maatregelen dat de hinder tijdens de renovatie kan beperken. Rijkswaterstaat gebruikt de komende maanden om, samen met de betrokken gemeenten, de provincie Zuid-Holland en bedrijven, de maatregelen verder uit te werken en in te vullen.

Om de impact van de renovatie beperkt te houden, worden de werkzaamheden zoveel mogelijk in verkeersluwe perioden zoals weekenden, vakanties en nachten uitgevoerd. Desondanks is hinder onvermijdelijk.

Flink pakket aan bereikbaarheidsmaatregelen
Naast het vroegtijdig omleiden van het verkeer bestaat het pakket aan maatregelen onder andere uit:

  •  stimuleren en faciliteren van niet, anders of samen reizen;
  •  slimmer plannen en organiseren van goederenvervoer;
  •  onderzoeken mogelijkheden inzet Tweede Heinenoordtunnel voor openbaar vervoer;
  •  stimuleren van gebruik van de fiets, de scooter of het openbaar vervoer;
  •  tijdelijk uitbreiden (extra bestemmingen en ophogen frequentie) van het openbaar vervoer;
  •  (tijdelijk) aanpassen van bestaande wegen zodat verkeer niet te veel vertraging ervaart;
  •  communicatie inclusief reisinformatie.

Hoe nu verder
In het laatste kwartaal van dit jaar vindt de definitieve besluitvorming plaats over de in te zetten maatregelen. Vanaf medio 2020, zo’n 2,5 jaar voor aanvang van de renovatie, start dan de concrete invulling en implementatie van de maatregelen.

In het bereikbaarheidsplan worden ook een aantal aanvullende maatregelen voorgesteld, Deze worden verder onderzocht. En met andere overheden wordt gekeken naar maatregelen die niet alleen tijdens de renovatie de hinder beperken, maar die ook kunnen bijdragen aan de (regionale) bereikbaarheid op de lange termijn. Met bedrijven, publiekstrekkers en zorginstellingen zal Rijkswaterstaat afspraken maken om te kijken welke maatregelen zij samen kunnen treffen om het aantal weggebruikers te reduceren en de hinder te beperken.

Weggebruikers, bedrijven en andere overheden nodig
De maatregelen moeten ervoor zorgen dat er minder verkeer de weg op gaat en het verkeer dat op de weg zit zo min mogelijk vertraging ervaart. De maatregelen hebben alleen het gewenste effect als weggebruikers bereid zijn hun reisgedrag aan te passen en als bedrijven en andere overheden in actie komen, zelf of samen met Rijkswaterstaat.

Totstandkoming bereikbaarheidsplan
Het concept-bereikbaarheidsplan is tot stand gekomen in overleg met de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Hoeksche Waard, Barendrecht, Rotterdam, Goeree-Overflakkee, Drechtsteden en Nissewaard, het Havenbedrijf Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den-Haag (MRDH), vervoerders en het Waterschap.

Er zijn door Rijkswaterstaat verschillende gesprekken gevoerd, enquêtes en interviews gehouden met bedrijven, ondernemersverenigingen, weggebruikers en andere stakeholders. Dit heeft waardevolle informatie opgeleverd over welke maatregelen noodzakelijk zijn en effectief kunnen zijn om de hinder te kunnen beperken.

Bekijk voor meer informatie ook de projectpagina http://www.rijkswaterstaat.nl/renovatieheinenoordtunnel