Snel werk maken van Flexwonen Hoeksche Waard

Flexwonen Hoeksche Waard is het nieuwe woonconcept voor mensen die op woongebied tussen wal en schip vallen. “Het is een uniek en nieuw woonconcept waar we in de Hoeksche Waard graag invulling aan geven”, aldus een enthousiaste wethouder Piet van Leenen. “Door positieve besluitvorming van de gemeenteraad kunnen wij samen met onze partners aan de slag met de realisatie. Het kan volgens de raad niet snel genoeg beginnen. En daar ben ik het helemaal mee eens.” Flexwonen Hoeksche Waard is een doorontwikkeling van bestaande shortstay-concepten, dat kan voorzien in de behoefte naar tijdelijke huisvesting. Samen met zo’n 25 Hoeksche Waardse organisaties bracht de gemeente vorig jaar de behoefte in kaart. Wethouder Van Leenen zet zich in voor snelle realisatie van Flexwonen Hoeksche Waard. “Inwoners van de Hoeksche Waard kunnen straks op laagdrempelige wijze tijdelijke woonruimte huren. Met als doel om binnen maximaal 2 jaar door te stromen naar de reguliere woningmarkt. Flexwonen Hoeksche Waard heeft de potentie huurders te helpen om de regie te nemen over hun eigen leven, eventueel met hulp van de betrokken organisaties.“ In de praktijk bestaat Flexwonen Hoeksche Waard niet uit één woonoplossing, maar is het een samenvoeging van reeds bestaande oplossingen. Deze zijn niet toereikend voor alle doelgroepen: nog steeds vallen er mensen op woongebied tussen wal en schip. Daarom worden nieuwe flexwoningen toegevoegd. Denk hierbij aan ‘magic mix’ gebouwen. Dit is een woongebouw waar verschillende doelgroepen samen wonen. De magie ontstaat door een ideale samenstelling van ‘dragende’ en ‘vragende’ doelgroepen. Daar staat tegenover dat we ook flexwoningen realiseren die voor één specifieke doelgroep geldt. Op deze manier is er straks voor elke Hoeksche Waarder een passende plek passend bij de huidige situatie. De gemeenteraad stelde in de vergadering van 9 september unaniem de kaders vast. De komende tijd werken we aan een concreet plan. Uiteindelijk moet dit plan volgend jaar klaar zijn en kunnen we aan de slag met de uitvoering.