Praat u ook mee over duurzaamheid in de Hoeksche Waard?

Een duurzamere inrichting van onze samenleving wordt steeds belangrijker. Zeker in een tijd waarin we te maken hebben met zorgen om de klimaatveranderingen, verslechtering van onze luchtkwaliteit en toenemende schaarste van fossiele grondstoffen. Vanwege de complexiteit van deze problemen liggen de oplossingen niet direct voor de hand. Dat zorgt ervoor dat inwoners en organisaties het lastig vinden om duurzame maatregelen te treffen en in sommige gevallen zelfs in de weerstand schieten. Tegelijkertijd ziet de gemeenteraad ook mooie ontwikkelingen in de maatschappij, waarbij inwoners of organisaties zelf het initiatief nemen richting een duurzamere samenleving.

Zo zien we een aantal landelijke en lokale doelstellingen voor duurzaamheid:

  • Hoeksche Waard energieneutraal in 2040.
  • In 2030 moet Nederland minimaal 49% minder broeikasgassen uitstoten ten opzichte van 1990.
  • Nederland dient klimaatadaptief te zijn in 2050.
  • Nederland dient circulair te zijn in 2050. Met 50% minder verbruik van primaire grondstoffen in 2030.
  • Warmtetransitie van de bebouwde omgeving naar gasloos in 2050.
  • In 2040 dient de gemeente een energieneutrale vastgoedportefeuille te bezitten. In het hoofdlijnenakkoord is deze ambitie aangescherpt naar 2030.

De gemeenteraad is erg benieuwd naar de ideeën van haar inwoners, scholen, verenigingen en bedrijven om de doelstellingen voor duurzaamheid te halen. Daarom nodigen wij u graag uit op donderdag 5 september van 19.30 tot 22.00 uur om mee te denken en te praten over duurzaamheid op ons mooie eiland.

Kijk op de website van de gemeenteraad voor meer informatie over het programma, de onderwerpen die besproken worden en hoe u zich kunt aanmelden.