Nieuwe accountant voor gemeente HW

De gemeenteraad van de Hoeksche Waard heeft Publieke Sector Accountants BV (PSA BV) uit Rotterdam de opdracht gegund voor de controle van de boekjaren 2019-2022. Dat is de uitkomst van een Europese aanbesteding die in de afgelopen maanden is doorlopen. Vandaag werd in een feestelijke bijeenkomst de definitieve gunning ondertekend door burgemeester Govert Veldhuijzen en de twee bestuurders van PSA: Wouter Kalkman en Arie Booij.

De gemeente Hoeksche Waard is per 1 januari 2019 gestart, bestaande uit de voormalige gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. De controle van het boekjaar 2018 is onlangs afgerond en de bijbehorende jaarstukken zijn afgelopen week door de gemeenteraad vastgesteld. Voor de boekjaren vanaf 2019 moest echter een nieuwe accountant worden gevonden.

De auditcommissie uit de gemeenteraad heeft, in samenwerking met het Inkoopbureau West-Brabant en de afdeling Financiën van de gemeente, de aanbestedingsprocedure voorbereid en dat heeft uiteindelijk geleid tot de keuze voor PSA BV. De auditcommissie is zeer tevreden over deze uitkomst en wenst PSA BV veel succes toe bij haar werkzaamheden voor de nieuwe gemeente.

Wouter Kalkman (directeur van PSA BV) is op zijn beurt erg blij met deze nieuwe opdracht: “de gemeente Hoeksche Waard is een gemeente met ambities en kent, vanuit accountantsperspectief, vele en leuke uitdagingen. Een mooie en leuke klant, waar wij de komende jaren graag mee gaan samenwerken!”.