Mogelijk rampzalige zomer voor oude(re) iepen

In ‘s-Gravendeel is de zeer besmettelijke iepziekte waarschijnlijk aanwezig bij minstens zeven bomen. En een achtste boom is aangemerkt als ‘verdacht’. Het gaat in alle gevallen om bomen van rond de vijftig jaar oud, die in de Hendrik Hamerstraat en de v. Groningenstraat staan. Inmiddels heeft de Bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior ook alweer meerdere oude iepen langs dijken gespot met de iepziekte. En ook uit andere delen van de regio komen meldingen van mogelijk zieke iepen.

De regionale bomenwerkgroep heeft inmiddels de gemeente Hoeksche Waard op de hoogte gebracht van verschillende zieke bomen in ‘s-Gravendeel. Inmiddels zijn twee bomen al grotendeels kaal. De zieke bomen staan gelijk verdeeld over zowel de Hendrik Hamerstraat en de v. Groningenstraat: 4 stuks in beide straten. Het verdwijnen van mogelijk acht beeldbepalende iepen zou een flinke aantasting betekenen van de bomen/groenstructuur in dit deel van het dorp. De dode iepen langs dijken staan aan de Oudendijk en de Oud-Bonaventurasedijk. Het verlies van deze bomen is volgens de bomenwerkgroep extra triest omdat tot 2013 de tientallen vooroorlogse iepen nog injecties kregen, die bescherming boden tegen de iepziekte. Toen dat is stopgezet is het snel bergafwaarts gegaan met deze vooroorlogse iepen. Van de circa 70 bomen die er in 2012 nog waren, zijn er nu minder dan 40 over. En als er weer (minstens) twee sneuvelen gaat dat aantal richting de 35. Daarmee is hun aantal in zes jaar tijd gehalveerd. De bomenwerkgroep hoopt dan ook dat het beleid om niet meer te injecteren nu tegen het licht zal worden gehouden. Ook uit de omgeving van Piershil kwam een melding over mogelijk zieke iepen, maar ‘Fraxinus Excelsior’ heeft geen ‘mankracht’ meer om heel de regio ‘onder de loep te nemen’.

Uiterst besmettelijk!

De iepziekte is een uiterst besmettelijke ziekte, die vooral oudere iepen aan kan tasten. Jongere bomen (tussen de 10-25 jaar) zijn namelijk vaak resistente kweekvormen. De iepenziekte wordt veroorzaakt door een schimmel (Ophiostoma ulmi). Deze schimmel wordt overgebracht door de iepenspintkever. Als de boom eenmaal besmet is kan deze binnen enkele weken grotendeels verkleuren. Eerst worden de bladeren geel en daarna kan in twee weken tijd bijna de gehele kroon bruin zijn. Om besmetting van andere iepen te voorkomen is het zaak om zo snel mogelijk zieke bomen te verwijderen. Wie in deze tijd dus een iep ziet staan die grotendeels gele of bruine bladeren heeft, of die al helemaal kaal is, kan dit het beste meteen doorgeven aan de gemeente of (als de bomen aan een dijk staan) aan het waterschap. Snelle kap verkleind de kans op besmetting. Om iepen niet uit het landschap te laten verdwijnen kan de overheid echter nu wel kiezen voor een goed alternatief: Ulmus Dodoens. Deze grotendeels resistente kweekvorm doet het goed op de Hoeksche Waardse kleigrond en gaat als de bomen ouder worden qua kroonvorm steeds meer lijken op de ‘ouderwetse’ Hollandse iepen. ‘Fraxinus Excelsior’ hoopt dan ook er nog dit najaar acht van dit soort iepen worden aangeplant op de plek van de zieke bomen.