Start werkzaamheden Windpark Westerse Polder

Onlangs startten de werkzaamheden voor de nieuwe windturbines in de Westerse Polder in Numansdorp. Het huidige Windpark Westerse Polder is ruim 20 jaar oud en aan vervanging toe. Voor de 7 windturbines met een gezamenlijk vermogen van 3,5 megawatt (MW) komen 5 vijf moderne windturbines terug met elk een vermogen van 4 MW.

De turbines krijgen een ashoogte van 135 meter en een rotordiameter van 127 meter. De verwachting is dat Windpark Westerse Polder B.V. in 2020 genoeg groene stroom levert voor ongeveer 20.000 huishoudens in de Hoeksche Waard.

Onlangs startten op het afgesloten bouwterrein de voorbereidende werkzaamheden. Denk hierbij aan het aanleggen van werkwegen, het demonteren/slopen/afvoeren van de bestaande windmolens en het aanleggen van kraanopstelplaatsen.

Na de bouwvak wordt de kabel tussen het windpark en de netaansluiting in Klaaswaal gelegd. Tijdens deze periode start de aannemer ook met het bouwen van de fundamenten voor de 5 windturbines. Begin volgend jaar worden de 5 turbines op de fundamenten geplaatst.

Voor het werkverkeer spraken wij de volgende route af: vanaf de A29 (afrit 22 Numansdorp) rijdt het werkverkeer via de Provincialeweg N487 naar het oosten. Vervolgens via de Volgerlandseweg, de Middelsluissedijk Westzijde en de Derde Dwarsweg gaat het werkverkeer naar de Molendijk. Op de Molendijk staan waarschuwingsborden bij de in- en uitrit naar de bouwplaats.