Hoeksche Waard winnaar prijsvraag circulaire ambachtscentra

VANG huishoudelijk afval, het kennisplatform over thema’s rondom huishoudelijk afval, heeft een prijsvraag uitgeschreven voor het opzetten van een pilot voor een circulair ambachtscentrum. Dit is een combinatie van bijvoorbeeld een milieustraat, kringloopwinkel, Repair Café en een ambachtswerkplaats. Vanuit de Hoeksche Waard is door meerdere partijen samen een plan ingediend en we zijn 1 van de prijswinnaars! In de Hoeksche Waard start een pilot voor een circulair ambachtscentrum  Hier kunnen werkgelegenheidskansen ontstaan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Of stagemogelijkheden voor praktijkgerichte opleidingen en ruimte voor upcycling en ambachten. Hoogwaardig hergebruik van producten en materialen staat er centraal. Afvalbedrijf RAD HW B.V., Welzijn Hoeksche Waard, Denns Werk, provincie Zuid-Holland en gemeente Hoeksche Waard dienden het plan samen in. Met de status als winnaar krijgen de genoemde organisaties ondersteuning, zowel in expertise als financieel, bij de uitvoering van het plan. Gemeente Hoeksche Waard heeft duurzaamheid en circulaire economie hoog op de agenda staan. Ook is de gemeente volop bezig met het ontwikkelen van het programma Duurzaamheid. Als het gaat om afval en grondstoffen zijn de afgelopen jaren goede resultaten geboekt met het verminderen van de hoeveelheid restafval. De volgende stap is het voorkómen van afval, het sluiten van kringlopen en het werken aan een circulaire economie. RAD HW B.V. zamelt namens gemeente Hoeksche Waard het huishoudelijk afval in. In 2018 is het grondstoffenbeleidsplan vastgesteld. Het verkennen van de mogelijkheden voor kringloop-, sorteer- en reparatieactiviteiten op de milieustraat en het faciliteren van Repaircafés is onderdeel van het grondstoffenbeleidsplan. Door slimme samenwerkingsverbanden aan te gaan met partners in de omgeving ontstaan kansen om invulling te geven aan de circulaire ambities. Tegelijkertijd draagt dit bij aan de vitaliteit en leefbaarheid van kleine dorpskernen in de gemeente. Het plan richt zich op een unieke samenwerking tussen de bestaande en nieuwe partijen. Het gaat om hergebruik van materialen en spullen. Maar ook om educatie, economische activiteit en sociale samenhang in de dorpskernen. Het oordeel van de jury was: “In dit plan werd duidelijk aangetoond dat er vooraf met verschillende partijen goed is nagedacht over een toekomstvisie. Er wordt een goede koppeling gemaakt tussen het sociale domein en milieudoeleinden en het plan steekt goed in elkaar. Ook hier werd de commitment van samenwerkende partijen sterk aangetoond.” Heeft u hier ideeën over of wilt u actief meedoen? Laat het weten aan Monique van Lent, projectleider circulaire economie namens de gemeente (telefoon 088 – 647 15 98).