Hoeksche Waard verbetert en standaardiseert informatie van de ondergrond

Met de aansluiting op de zogenaamde Basisregistratie Ondergrond (BRO) heeft gemeente Hoeksche Waard weer een stap gezet in de verbetering van haar digitale dienstverlening. In de BRO wordt allerlei informatie over de Hoeksche Waardse bodem vastgelegd. Het systeem helpt de gemeente bij het maken van keuzes hoe de bodem het beste gebruikt kan worden. Er wordt begonnen met het vastleggen van de uitkomsten van sonderingsonderzoeken en de grondwatermonitoring.

Waarom is deze registratie zo belangrijk?

De bodem, ook wel ondergrond genoemd, is het fundament waarop we dorpen en steden bouwen en wegen aanleggen. Twee derde van al het drinkwater komt uit de ondergrond, net als vrijwel al het aardgas dat we gebruiken om te koken, huizen te verwarmen en elektriciteit op te wekken. Als het gaat om de ondergrond komen er steeds nieuwe gebruiksmogelijkheden bij, zoals de winning van aardwarmte, de opslag van CO2 in lege gasvelden en de tijdelijke opslag van warmte en koude in het grondwater.

Wethouder ICT Harry van Waveren: “We gaan steeds meer gebruik maken van bodeminformatie. Het is belangrijk dat gegevens juist zijn en uniform geregistreerd én gebruikt kunnen worden. Dit zorgt voor een goede informatievoorziening en dienstverlening naar onze inwoners. We zijn als gemeente structureel bezig om dit te verbeteren. Afgelopen maand hebben we ook de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) volledig bijgewerkt en daarmee lopen we regionaal gezien voorop.”

Wat is de BRO precies?

De BRO is een van de wettelijke basisregistraties die wordt opgelegd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Via het landelijke BRO-portaal kunnen zowel binnen de gemeente als aan andere partijen bodemgegevens ter beschikking gesteld worden. De gemeente is verantwoordelijk – in vakjargon ‘bronhouder’ – voor de BRO. Dat betekent dat de gemeente de regie voert op kwaliteit, registratie en aanspreekpunt is voor de gegevens binnen de BRO.

De aansluiting op het BRO-portaal is pas het begin van het volledige BRO-registratieproces. De verwachting is dat het hele proces over 7 jaar afgerond is.