Hoe gaat de gemeente HW om met uw persoonsgegevens?

In de Basisregistratie Personen (BRP) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in Nederland woont. Gemeente Hoeksche Waard beheert deze persoonsgegevens voor de inwoners van onze gemeente. Het gaat hierbij niet alleen om adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden automatisch verstrekt aan veel overheidsinstanties en geautoriseerde instellingen, zoals pensioenfondsen. Dit is nodig voor de uitvoering van hun wettelijke taken. Deze instellingen nemen hun beslissingen mede op de informatie uit de gemeentelijke basisregistratie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie gedeeld wordt. Wij geven uw persoonsgegevens nooit aan bedrijven of particulieren. Als u geheimhouding aanvraagt, geven wij uw persoonsgegevens alleen aan verplichte instanties, zoals politie, justitie, Belastingdienst, UWV en gerechtsdeurwaarders.

Wij geven uw gegevens niet aan:

  • niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of goede doelen;
  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie(SILA);
  • Wanneer advocaten uw gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke procedure, zal er een belangenafweging worden gemaakt. Het is dan mogelijk dat uw gegevens wel worden verstrekt. U wordt daar tijdig van op de hoogte gesteld.

Heeft u liever niet dat wij uw gegevens met deze instellingen delen, dan kunt u om een ‘beperking van gegevensverstrekking’ (geheimhouding) vragen. Wilt u het snel regelen? Maak dan gebruik van onze e-dienst, zodra uw verzoek is verwerkt kunt u dit zien op Mijn.Overheid (inloggen met uw DigiD). U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen, dan sturen wij u een formulier toe. Zodra uw verzoek is goedgekeurd krijgt u hiervan een schriftelijke bevestiging.

Wilt u weten welke instanties of personen uw persoonsgegevens krijgen en waarom?

Dit kunt u opzoeken in de BRP-scan op de website van de Rijksoverheid.

Wilt u weten wie in het afgelopen jaar gegevens over u heeft gekregen?

U kunt hiervoor een overzicht opvragen bij de gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overzicht kosteloos per post toegestuurd. Het is belangrijk dat uw gegevens in de basisregistratie juist en actueel zijn. U kunt uw BRP-gegevens opzoeken via de website van Mijn.Overheid (inloggen met uw DigiD) of u kunt contact opnemen met team Publiekszaken via telefoonnummer 14 0186. Meer informatie over de beperking van gegevensverstrekking vindt u hier en in de folder ‘Beperking van verstrekking van persoonsgegevens’.