Gemeente stelt budget beschikbaar voor bouw depot Museum Hoeksche Waard

Op donderdag 18 juli overhandigde wethouder Harry van Waveren een cheque aan de directie van Museum Hoeksche Waard voor de bouw van een eigen museumdepot. Dit depot is noodzakelijk om te voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden aan een geregistreerd Erkend Museum. Daarnaast dreigt een groot deel van de collectie van het museum op termijn verloren te raken vanwege onvoldoende goede opslagfaciliteiten.

Museum Hoeksche Waard heeft zelf het grootste deel van het nodige budget voor de bouw van een eigen depot bijeen gebracht. De beschikbaarstelling van een bedrag van maximaal € 70.000,00 door de gemeente draagt bij aan de realisatie van de plannen. Het depot wordt gesitueerd in Heinenoord tussen de twee museumgebouwen in.

Cultuur is een van de 6 thema’s in het hoofdlijnenakkoord 2019-2022. Met het beschikbaar stellen van het bedrag, wordt bijgedragen aan een toekomstbestendig museum. Hiermee kunnen de materiële en immateriële getuigenissen van de Hoeksche Waard en haar inwoners goed bewaard worden en blijven ze toegankelijk voor alle inwoners en bezoekers van de Hoeksche Waard.