Gemeente in gesprek met jongeren over huisvesting

Gemeente Hoeksche Waard gaat de vraag naar jongerenhuisvesting in kaart brengen. Dit doet de gemeente niet alleen, maar samen met de jongeren waar het om gaat. Wethouder Piet van Leenen zet er graag vaart achter: “We gaan partijen bij elkaar brengen en faciliteren dat zij met elkaar in gesprek gaan. Van de jongeren willen we horen waar zij behoefte aan hebben, zodat we met elkaar eigenaar worden van het vraagstuk”.

De gemeente ziet steeds vaker initiatieven opkomen op het gebied van jongerenhuisvesting. Dat vindt de gemeente een positieve ontwikkeling. Het is ook in de lijn met de nieuwe Omgevingsvisie Hoeksche Waard. Helaas komt het te vaak voor dat deze ideeën niet voldoende van de grond komen. “Daar moet verandering in komen”, aldus de wethouder. “Wij willen samen met de mensen waar het om gaat aan de slag om een concreet plan van aanpak te maken”. Hiervoor organiseert de gemeente in eerste instantie een brainstormsessie. “We nodigen de jongeren uit die al bij dit vraagstuk betrokken zijn. We merkten dat er bij hen veel energie zit waar de gemeente graag in mee gaat.” Er hebben zich al een aantal enthousiaste jongeren gemeld. Ook andere jongeren die een rol voor zichzelf zien zijn van harte welkom.

De brainstormsessie vindt plaats in september, samen met belangstellenden wordt naar een passende datum gezocht. Deze avond gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over de behoefte, het aanbod en de participatiebereidheid. Doel van deze eerste bijeenkomst is dat we haarscherp in beeld hebben welke behoefte er bestaat en dat alle partijen inzien dat het een gezamenlijke opgave is. “We hebben elkaar nodig”, gaat de wethouder verder, “we gaan ervoor zorgen dat de groep gebruik kan maken van elkaars bestaande kwaliteiten en kennis.” Aan het eind van de eerste bijeenkomst ligt er een plan van aanpak waarmee partijen aan de slag kunnen. Op de Hoeksche Waardse Woontop van 7 november krijgen de jongeren ruim baan om hun conclusies te presenteren.

Wil jij meedenken over jongerenhuisvesting in de Hoeksche Waard? Meld je dan aan bij Nanke Hofstra, Adviseur Volkshuisvesting bij de gemeente. Dat kan via nanke.hofstra@gemeentehw.nl.