Gemeente Hoeksche Waard organiseert verbinding op de Woontop

Op 7 november 2019 organiseert gemeente Hoeksche Waard een Woontop, met als doel stakeholders te informeren en verbinden. Deze bijeenkomst is voor de gemeente Hoeksche Waard de aftrap van een samenwerking met woon gerelateerde partijen én de zorgsector. Deze bijeenkomst borduurt voort op het marktberaad. “Dat marktberaad groeide de afgelopen jaren uit tot een waardevol netwerkevent. Als wethouder wonen van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard hecht ik grote waarde aan het organiseren van deze Woontop, waarbij wij ook de bovenregionale verbinding zoeken. De nieuwe gemeente Hoeksche Waard zet zich hiermee op de kaart door de woonvisie en strategie voor de komende jaren interactief te delen”, aldus wethouder Piet van Leenen.

De afgelopen jaren kwamen stakeholders bij elkaar om de ontwikkelingen en doelstellingen over wonen te bespreken. Wethouder Piet van Leenen: “We steken nu ook graag de hand uit naar betrokken partijen uit het sociale domein. Vergrijzing en veranderende sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen vragen om specifieke woonvormen. Daarmee draagt wonen in belangrijke mate bij aan de inclusieve samenleving.”

Vitaliteit door verbinding

Samen met ontwikkelaars en partners heeft de Hoeksche Waard de afgelopen jaren gewerkt aan de doelgroepgerichte versnelling van de woningbouw op het eiland. Dit jaar wordt de samenspraak verrijkt met nieuwe stakeholders. “De vitaliteit staat meer dan ooit centraal en de Woontop zal ons helpen de neuzen in dezelfde richting te krijgen”, vervolgt de wethouder. “We willen met elkaar uiteindelijk zorgen voor een stabiel demografisch evenwicht, waarmee we de vitaliteit van de dorpen én het eiland als geheel kunnen verstevigen. Beschikbaarheid van betaalbare woningen voor jongeren en gezinnen is daarvoor een eerste vereiste”.

Werken met dezelfde informatie

De gemeente werkt momenteel hard aan een nieuw kwalitatief gestuurd woningbouwprogramma voor de komende jaren. Zo wordt het woningbehoefteonderzoek van Companen uit 2016 geactualiseerd en verrijkt met behoeftenramingen per dorp. Ook zijn er vanuit provincie Zuid-Holland nieuwe en ruimere kaders voor woningbouwprogrammering. Bij de concept Omgevingsvisie die recent door de Waardmakers is opgesteld staat behoud door ontwikkeling centraal. “De kracht van de dorpen en het behoud van het open landschap is een unieke kans die we graag benutten” aldus de wethouder. Tijdens de Woontop wil de wethouder de betrokken partijen hierin meenemen en diverse zaken afstemmen over deze ontwikkelingen. “Doel is dat wij met alle betrokkenen werken vanuit dezelfde kaders en uitgangspunten. Vandaaruit kan de woningbouw worden versneld, zodat we alle ruimte benutten die de provincie ons geeft.