Gemeente Hoeksche Waard en MEE Plus lanceren nieuwe website Helpmijzorgen.nl

Wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat (Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en inclusieve samenleving), lanceerde vorige week de nieuwe website Helpmijzorgen.nl. Op deze site voor mantelzorgers en professionals staan alle mogelijkheden voor respijtzorg in de Hoeksche Waard overzichtelijk bij elkaar.

De site werd gelanceerd tijdens de conferentie Mantelzorg, een bijeenkomst voor (zorg)professionals in de Hoeksche Waard. De website is een initiatief van gemeente Hoeksche Waard en MEE Plus. Veruit de meeste mantelzorgers halen veel voldoening en energie uit het zorgen voor een naaste. Uit onderzoek van Movisie blijkt dat 5 op de 6 mantelzorgers geniet van de positieve kanten van het zorgen. Het bieden van mantelzorg kan echter ook een zware (over)belasting zijn. Dit komt vaak voor bij mantelzorgers, die een langdurige periode (langer dan 3 maanden) intensief zorgen. Om op adem te komen, kan een mantelzorger ‘even vrij’ nemen door respijtzorg aan te vragen. Daarbij wordt de zorgvrager geholpen, bijvoorbeeld door logeerzorg of met een vrijwilliger een aantal uur/dag op pad te gaan. De tijd die hierdoor vrijkomt, kan de mantelzorger besteden aan zichzelf of andere belangrijke zaken. Wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat: “Uitonderzoek blijkt dat mantelzorgers deze vorm van ondersteuning niet makkelijk vragen. Daarnaast zijn de mogelijkheden in de regio onvoldoende bekend. Met Helpmijzorgen.nl en de campagne ‘Mantelzorg’ die in juli start, hopen we de bekendheid met mantelzorg, respijtzorg en de overige ondersteuningsmogelijkheden te vergroten.

Naast de lancering van de campagne, was tijdens de conferentie aandacht voor het thema ‘werk en mantelzorg’. Vier organisaties (Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden, Heemzicht, Gemiva-SVG en SVHW) startten dit jaar met het project ‘Mantelzorg werkt’. Hierbij werden zij begeleid door MEE Plus. Vorige week kregen deze organisaties de landelijke erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ uitgereikt door wethouder Blaak-van de Lagemaat. Alerimus en Cavent hebben het stokje van hen overgenomen. Deze 2 organisaties gaan de komende maanden aan de slag met het agenderen van het thema. “Maar liefst 83% van alle mantelzorgers combineert mantelzorgen met werk, blijkt uit onderzoek. Er bestaat dus een reëel risico dat iemand overbelast raakt. Het project ‘Mantelzorg werkt’ is bedoeld om werkgevers te informeren over de ondersteuningsmogelijkheden, zodat ze eraan kunnen bijdragen dat mantelzorgers in balans blijven.”  aldus de wethouder. “Werknemers die ook mantelzorger zijn, trekken vaak pas aan de bel als ze al overbelast zijn. Dat is te laat en daar heeft niemand baat bij. Daarom is het goed als werknemers in een vroeg stadium op de hoogte zijn van de mogelijkheden om werk en mantelzorg te combineren.

Deze werkgeversvinden het vanzelfsprekend om mee te denken over oplossingen. Als zij goed op de hoogte zijn, kunnen ze het verschil maken voor hun medewerkers. Ik zie het als wethouder als mijn taak om me hier hard voor te blijven maken.” De campagne, de lancering van Helpmijzorgen.nl en het project ‘Mantelzorg werkt’, zijn enkele initiatieven van gemeente Hoeksche Waard om mantelzorgondersteuning zo effectief mogelijk te maken. Zo is onlangs ook de theaterproductie ‘Who Cares?!’ voor en door jonge mantelzorgers ontwikkeld. Deze wordt opgevoerd op scholen om de bewustwording bij leerlingen en docenten te vergroten. Het verbeteren van de ondersteuning aan mantelzorgers stond ook centraal tijdens de conferentie. Professionals wisselden over verschillende mantelzorgthema’s van gedachten, geïnspireerd door een boeiende theatervoorstelling. De uitkomsten hiervan zijn weer input voor verdere mantelzorgondersteuning in de Hoeksche Waard.