Geertje de Schipper-Tinga voorgedragen als griffier

Op 9 juli wordt de gemeenteraad van de Hoeksche Waard voorgesteld om Geertje de Schipper-Tinga te benoemen als griffier van gemeente Hoeksche Waard per 1 september 2019.

Ervaren
Momenteel is Geertje de Schipper-Tinga sinds 8 jaar griffier in de gemeente Wassenaar. Daarvoor heeft zij lange tijd gewerkt bij gemeente Westland (ook een heringedeelde gemeente) en de voormalige gemeente Monster, onder andere als plaatsvervangend griffier. Met Geertje de Schipper beschikt de raad van gemeente Hoeksche Waard per 1 september dus over een ervaren griffier, die samen met de overige leden van de griffie, de raads- en burgerleden adviseert en ondersteunt.

Reactie
Geertje de Schipper-Tinga op voordracht ‘ Het samen met griffie, raad, college, secretaris, ambtelijke organisatie en de inwoners mogen bouwen aan de nieuwe gemeente Hoeksche Waard is een geweldige uitdaging. Daar wil ik als griffier graag een belangrijke bijdrage aan leveren. Ik zie uit naar de samenwerking en dank de werkgeverscommissie voor het in mij gestelde vertrouwen.’

Werkzaamheden
De griffier is de eerste adviseur voor de gemeenteraad en geeft leiding aan de raadsgriffie. Dit team adviseert en ondersteunt de gemeenteraad bij zijn werkzaamheden en speelt in op de wens van de raad om dichtbij de inwoners te functioneren en kerngericht te werken. De griffier adviseert de gemeenteraad op een professionele en politiek onafhankelijke manier.