CDA: Verkeersveiligheid provinciale wegen moet topprioriteit hebben

Vorige week was het wederom raak: een botsing tussen een personenauto en een vrachtwagen op de kruising van de N217 en de Vrouwehuisjesweg in Mijnsheerenland. Het CDA maakt zich ernstig zorgen over het kruispunt en stelt schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.

Als gevolg van een reeks ongelukken zijn de afgelopen jaren verschillende kruisingen op de N217 door de provincie voorzien van verkeersdrempels. De kruising met de Vrouwehuisjesweg in Mijnsheerenland is de uitzondering op deze veiligheidsmaatregelen. Zowel de provinciale afdeling van het CDA in Zuid-Holland als de lokale CDA-fractie van de Hoeksche Waard maken zich al enige tijd zorgen over het verkeerspunt.

“De veiligheid van onze provinciale wegen moet topprioriteit hebben,” aldus CDA-Statenlid Michel Rogier. “De eerdere veiligheidsmaatregelen op andere kruisingen lijken te werken. Maar uitgerekend op de kruising met de Vrouwehuisjesweg, waar dit nog niet het geval is, zien we opvallend veel ongelukken gebeuren.” De lokale CDA-fractie vraagt om aandacht voor de verkeersveiligheid op verschillende plekken in de Hoeksche Waard. “In dit geval is de provincie aan zet,” aldus CDA-fractievoorzitter Martin van Heemskerk (Hoeksche Waard). “Het is dus goed dat onze provinciale fractie dit nu aan de orde stelt.”

De CDA-Statenfractie heeft schriftelijk haar zorgen geuit op de situatie en vraagt aan het college van Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland of – en op welke termijn – er maatregelen genomen worden om de verkeersveiligheid op het kruispunt te verbeteren. Michel Rogier: “Bij het ongeval vorige week vielen gelukkig geen gewonden. Maar dat kan een volgende keer slechter uitpakken. Als CDA-fractie willen we dan ook dat er goed en op korte termijn naar deze kruising gekeken wordt.”