Hoeksche Waard staat digitaal op de kaart

In maart 2017 werden de voormalige 5 Hoeksche Waardse gemeenten aangesloten op de Landelijke Voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (LV-BGT). Twee jaar later zijn alle objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier vastgelegd in deze voorziening. Woensdag 12 juni vierde wethouder Harry van Waveren met medewerkers van de gemeente en externe partners het feit dat de laatste aanvullingen en wijzigingen zijn verwerkt. De LV-BGT is een gedetailleerde digitale kaart van Nederland. Nu de LV-BGT op orde is, beschikt de gemeente over een actuele en betrouwbare basiskaart grootschalige topografie. Deze wordt gebruikt in diverse dienstverleningsprocessen, zoals bijvoorbeeld het beheer van de openbare ruimte, het verlenen van vergunningen en het borgen van openbare orde en veiligheid. Maar ook kan het systeem ingezet worden voor ruimtelijke ontwikkeling en recreatie. Wethouder ICT Harry van Waveren: “Ik ben blij dat we als gemeente nu ook digitaal op de kaart staan. Het is een belangrijk instrument dat ons helpt bij het opstellen van beleidsplannen, beheerplannen, onderhoudsprogramma’s en contracten. Verder voldoen we als gemeente ook aan de wettelijke verplichting om deze gegevens digitaal vast te leggen. En het is ontzettend mooi dat niet alleen wij, maar iedereen hiervan gebruik kan maken.”De digitale kaart is voor iedereen beschikbaar. Gemeenten, provincies en waterschappen maken de LV-BGT samen met de ministeries van Economische Zaken en Defensie, Rijkswaterstaat en ProRail. De LV-BGT is als zogenaamde ‘open data’ voor iedereen beschikbaar. Dit betekent dat de informatie die er in staat toegankelijk is voor zowel bedrijven en instellingen, als inwoners. Zo kunnen bijvoorbeeld hulpdiensten gebruikmaken van betrouwbare gegevens als er een calamiteit is. De voorziening is voor iedereen te raadplegen op www.pdok.nl. Eind dit jaar lanceert gemeente Hoeksche Waard ook een app met daarin informatie over onder andere monumenten en recreatie in de Hoeksche Waard.