Gemeente zet vaart achter aanpassing kruising Torensteelaan

Sinds vorige week is de kruising Torensteelaan / Schuringsedijk in Numansdorp open. Gemeente Hoeksche Waard en projectontwikkelaar Midstate, eigenaar van de weg, besloten de betonblokken te verwijderen en de weg sneller dan gepland open te stellen. Daarnaast zetten zij vaart achter het definitief inrichten van de kruising.

De Torensteelaan was in eerste instantie alleen open voor bouwverkeer van en naar de nieuwbouwwijk. Om dit duidelijk te maken stonden er betonblokken op de kruising van de Torensteelaan met de Schuringsedijk. In praktijk bleek dat de weg wel werd gebruikt en dat de betonblokken daarbij juist voor een onduidelijke situatie zorgden.

“De afgelopen tijd vonden er meerdere ongelukken plaats op deze kruising”, aldus wethouder Harry van Waveren. “Dat betreur ik zeer. De werkzaamheden om te komen tot de definitieve situatie waren al in voorbereiding maar voeren we nu versneld uit. Hopelijk wennen inwoners van Numansdorp straks snel aan de nieuwe situatie en zorgen we samen voor een veilige overgang.”

Nieuwe voorrangsituatie

Op dit moment heeft het verkeer op de Schuringsedijk voorrang. Straks, in de definitieve situatie is dit niet het geval. Het verkeer komende van de Torensteelaan heeft dan voorrang. Op zowel de Torensteelaan als de Schuringsedijk komen middengeleiders (verhoogde delen in de weg) zodat verkeer alleen rechtdoor kan.

Oversteek voor fietsers

Fietsers over de Schuringsedijk kunnen in de toekomst de Torensteelaan veilig oversteken. In het midden komt een opstelplaats. Op deze manier kunnen fietsers in twee keer de weg veilig oversteken.

Tijdelijke oplossing

De aannemer maakt een planning voor de werkzaamheden die nodig zijn voor de definitieve situatie. Vanwege de krapte op de markt is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden starten. Wij streven ernaar dit zo snel mogelijk uit te laten voeren. Voor de benodigde werkzaamheden moet de kruising enige tijd dicht en dit stemmen wij af met onder andere de hulpdiensten. Tot die tijd geven verkeersborden en duidelijke markeringen op de weg, zoals haaientanden, aan wie voorrang heeft.