Gemeente HW en MEE Plus lanceren nieuwe website Helpmijzorgen.nl

Wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat (Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en inclusieve samenleving), lanceert nieuwe website Helpmijzorgen.nl. Op deze site voor mantelzorgers en professionals staan alle mogelijkheden voor respijtzorg in de Hoeksche Waard overzichtelijk bij elkaar. De site werd gelanceerd tijdens de conferentie Mantelzorg, een bijeenkomst voor (zorg)professionals in de Hoeksche Waard. De website is een initiatief van gemeente Hoeksche Waard en MEE Plus.

Respijtzorg Veruit de meeste mantelzorgers halen veel voldoening en energie uit het zorgen voor een naaste. Uit onderzoek van Movisie blijkt dat vijf op de zes mantelzorgers geniet van de positieve kanten van het zorgen. Het bieden van mantelzorg kan echter ook een zware (over)belasting zijn. Dit komt vaak voor bij mantelzorgers, die een langdurige periode (langer dan drie maanden) intensief zorgen. Om op adem te komen, kan een mantelzorger ‘even vrijaf’ nemen door respijtzorg aan te vragen. Daarbij wordt de zorgvrager geholpen, bijvoorbeeld door ergens te logeren of met een vrijwilliger een aantal uur/dag op pad te gaan. De tijd die hierdoor vrijkomt, kan de mantelzorger besteden aan zichzelf of andere belangrijke zaken.

Wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat: ‘Uit onderzoek blijkt dat mantelzorgers deze vorm van ondersteuning niet makkelijk vragen. Daarnaast zijn de mogelijkheden in de regio onvoldoende bekend. Met Helpmijzorgen.nl, en de campagne ‘Mantelzorg’ die in juli start, hopen we de bekendheid met mantelzorg, respijtzorg en de overige ondersteuningsmogelijkheden te vergroten.’

Werk en mantelzorg Naast de lancering van de campagne, was tijdens de conferentie aandacht voor het thema ‘werk en mantelzorg’. Vier organisaties (Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden, Heemzicht, Gemiva-SVG en SVHW) startten dit jaar met het project ‘Mantelzorg werkt’. Hierbij werden zij begeleid door MEE Plus.

Gisteravond kregen deze organisaties de landelijke erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ uitgereikt door wethouder Blaak-van de Lagemaat. Alerimus en Cavent hebben het stokje van hen overgenomen. Deze twee organisaties gaan de komende maanden aan de slag met het agenderen van het thema.

“Maar liefst 83% van alle mantelzorgers combineert mantelzorgen met werk, blijkt uit onderzoek. Er bestaat dus een reëel risico dat iemand overbelast raakt. Het project ‘Mantelzorg werkt’ is bedoeld om werkgevers te informeren over de ondersteuningsmogelijkheden, zodat ze eraan kunnen bijdragen dat mantelzorgers in balans blijven.”, aldus de wethouder.