Eerste ster ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’ voor de Beijerse Hof

Wethouder Paul Boogaard reikte dinsdag 25 juni de eerste Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ster uit aan winkelcentrum De Beijerse Hof in Oud- Beijerland. Hiermee is De Beijerse Hof het eerste winkelcentrum in de Hoeksche Waard dat deze ster heeft behaald.

Een veilig winkelcentrum is een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Het is niet alleen de verantwoordelijkheid van ondernemers. Eigenaren, gemeente, politie en brandweer werken nauw samen met ondernemers om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. Een mooi voorbeeld van een publieke-private samenwerking. Bijna een jaar lang heeft een werkgroep met deelnemers uit alle betrokken instanties onder leiding van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid ( CVV) samengewerkt en verbeteringen aangebracht om De Beijerse Hof veiliger, schoner en aantrekkelijker te maken. “Een knappe prestatie”, zeggen wethouder Paul Boogaard en Michael de Man, adviseur bij het CCV.

De verbeteringen hebben betrekking op diverse uiteenlopende aspecten. Denk hierbij aan brandveiligheid, criminaliteit en onveiligheid, overlast, communicatie, verkeer, onderhoud en beheer. Een goede samenwerking tussen alle betrokken organisaties is daarbij enorm belangrijk.

Het eindresultaat mag er zijn

Het is een schoner, goed onderhouden en veiliger winkelcentrum geworden, met als beloning het Certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen. Dit keurmerk geeft een duidelijk signaal af. Niet alleen aan het winkelend publiek, maar ook aan mensen met minder goede bedoelingen.

In totaal kunnen organisaties 3 sterren ontvangen

De werkgroep zet haar werkzaamheden voort en jaarlijks vindt een toetsing plaats. Daarbij wordt dan opnieuw gekeken in hoeverre de genomen maatregelen worden uitgevoerd, hoe hun werking is en of er zaken aangepast moeten worden. Zo blijft De Beijerse Hof een veilig en aantrekkelijk winkelgebied.