Een Omgevingsvisie van, voor en door de Hoeksche Waard

Op 19 juni werd tijdens een feestelijke slotbijeenkomst op Recreatieoord Binnenmaas de (concept) Omgevingsvisie Hoeksche Waard gepresenteerd. De Omgevingsvisie is het eindresultaat van een traject waaraan ruim 20 betrokken Waardmakerteams – bestaande uit inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties – de afgelopen maanden hard hebben gewerkt. Het resultaat is een Omgevingsvisie van, voor en door de Hoeksche Waard.

De aanwezige collegeleden waren onder de indruk van het resultaat en bedankten de Waardmakers met een staande ovatie voor hun werk. Ook kregen de Waardmakers een bedankje en een magazine over hun werkproces. Het vervolg is nu de procedure om te komen tot vaststelling van de Omgevingsvisie Hoeksche Waard. De omgevingsvisie is een nieuw instrument uit de Omgevingswet. Dit is een nieuwe wet die wetten en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water bij elkaar brengt. De bedoeling is dat er minder regels komen, zodat het overzichtelijker wordt voor burgers. Verder is de wet bedoeld om meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk mogelijk te maken. Alle stukken en meer informatie kunt u terugvinden op de website www.waardmakers.nl.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de Omgevingswet en -visie? Kijk dan op de website www.waardmakers.nl.

Foto’s: Heijblom Fotografie