Maurice Pahladsingh en Eline Rood waren en zijn lid van D66

Op 14 mei jl. heeft er een hoorzitting plaatsgevonden met de geschillencommissie van D66. Onderwerp was het bezwaar van Pahladsingh en Rood tegen de huns inziens onterechte beëindiging van hun  lidmaatschap door het Landelijk Bestuur van D66 op 22 maart jl. Zij hebben de geschillencommissie daarom verzocht het besluit van 22 maart ongedaan te maken.

Zoals de meesten inmiddels wel zullen weten, hebben Pahladsingh en Rood aangegeven na een lange periode van intimidatie en laster steeds minder ruimte te hebben gezien om hun werk te kunnen doen in de raad voor de inwoners van de Hoeksche Waard. Zij hebben toen op 21 maart jl. een noodkreet gestuurd naar het Landelijk Bureau van D66 om in te grijpen en o.a. aangegeven dat zij anders voornemens waren hun lidmaatschap te beëindigen. Dat alles om de urgentie van de situatie te onderstrepen. Het Landelijk Bestuur van D66 heeft vervolgens die noodkreet behandeld als een opzegging en hun lidmaatschap ‘vrijwillig’ beëindigd.

De geschillencommissie van D66 heeft op 16 mei om 12:00 uur  hen geïnformeerd, dat zij unaniem hun beroep tegen de onterechte beëindiging gegrond heeft verklaard. Pahladsingh en Rood waren en zijn dus altijd lid van D66 gebleven en hebben hun werk ook altijd namens en voor D66 gedaan, zoals zij ook meermaals hebben verklaard. Ze hebben aangegeven dat blijven te doen met alle energie die ze in zich hebben.