Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven Hoeksche Waard

Door vergrijzing en ontgroening van de bevolking wordt voor de komende jaren een toenemend tekort verwacht op de arbeidsmarkt. De gemeente Hoeksche Waard benoemt deze demografische ontwikkeling als één van de grootste bedreigingen voor een vitaal economisch klimaat in de regio. Met name voor werkgevers in de sectoren zorg, ict, land- en tuinbouw en techniek zal het lastig worden om voldoende en goedgeschoold personeel te vinden als er niets gebeurt.

Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven Hoeksche Waard (SOB)

Daarom hebben de Ondernemersvereniging Hoeksche Waard, diverse middelbare en mbo-scholen in de regio en gemeente Hoeksche Waard de handen ineengeslagen. Op dinsdag 2 april hebben zij hun samenwerking bekrachtigd door de oprichting van het platform Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven Hoeksche Waard (SOB).

De partijen die deelnemen aan de SOB zien mooie kansen om jongeren in de regio te houden door hen tijdens hun opleiding al kennis te laten maken met werkgevers en diverse branches in de regio. ‘Wanneer jongeren buiten de Hoeksche Waard met hun vervolgopleiding starten, zien we hen meestal niet terugkeren naar de regio. Het vinden van een baan in de stad ligt dan meer voor de hand, terwijl er in de Hoeksche Waard ook mooie bedrijven zitten met vacatures’, aldus wethouder Paul Boogaard (wethouder economische zaken).

Inspireren

Het idee van SOB is dat zo ‘de praktijk’ op een inspirerende manier onderdeel wordt van de opleiding. SOB gaat vanaf het nieuwe schooljaar van start met een breed programma van bedrijfsbezoeken, leer-werkstages en praktische leeropdrachten die scholieren in opdracht van werkgevers uitvoeren. Er wordt een projectleider aangesteld die de onderwijswereld en het bedrijfsleven dichter bij elkaar gaat brengen.

‘Het is natuurlijk goed dat we elkaar op bestuurlijk niveau weten te vinden, maar uiteindelijk gaat het daar niet alleen om. Belangrijker is dat er mooie resultaten worden neergezet. Vorig jaar is door een samenwerking tussen Da Vinci en Actief College in de Hoeksche Waard gestart met een mbo-opleiding gericht op de bouwsector. We streven ernaar om het aanbod mbo-opleidingen met SOB in de regio verder uit te breiden’, aldus Steven Corijn, voorzitter van de ondernemersvereniging.

Gezamenlijke subsidie aanvraag Sterk Techniekonderwijs

Op individueel niveau werken scholen al samen met bedrijven, maar met oprichting van de SOB is de samenwerking op regionaal niveau gebracht. Deelname aan SOB biedt scholen dus de kans om hun contacten in het bedrijfsleven te vergroten. Werkgevers zetten aan de andere kant graag hun deuren open voor scholieren om hen te vertellen over hun bedrijf. De eerste gezamenlijke actie is al opgepakt, namelijk de subsidieaanvraag Sterk Techniekonderwijs 2020-2023 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De aanvraag is geïnitieerd door het Actief College en gekoppeld aan de SOB.

Goed voor lokale economie

Het goed met elkaar verbinden van het onderwijs en het bedrijfsleven heeft ook andere positieve effecten. Wethouder Paul Boogaard: ‘Het behoud van jongeren en jonge gezinnen is goed voor de lokale economie en de dagelijkse verkeersdrukte naar de stad kan ook verminderen als Hoeksche Waarders dichter bij huis hun werk vinden’.