Provincie keurt begroting 2019 gemeente Hoeksche Waard goed

Op 19 februari zijn de eerste begroting 2019 en de meerjarenraming 2019-2022 van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard door de gemeenteraad vastgesteld. Provincie Zuid-Holland heeft de gemeenteraad en het college laten weten de begroting goed te keuren.

De provincie schrijft: “Wij spreken onze waardering uit voor de kwaliteit en de leesbaarheid van uw eerste begroting”. De begroting is goedgekeurd omdat de lasten en baten aan het eind van de periode 2019-2022 in balans zijn en de financiële positie van de gemeente gezond is.

Het preventief toezicht van de provincie vervalt

In verband met de herindeling stonden de voormalige gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen onder financieel toezicht van de provincie volgens de Wet algemene regels herindeling (arhi). Door de goedkeuring komt dit preventief toezicht te vervallen. Vanaf nu kan de gemeente haar beleid uitvoeren zonder voorafgaande toestemming van de provincie. Piet van Leenen, wethouder Financiën, is blij met dit resultaat: “Dit geeft ons de ruimte om zelfstandig invulling te geven aan het beleid zoals dat beschreven staat in het hoofdlijnenakkoord”.