Nieuw fietspad Tiengemetenpad open

Vandaag fietsten gedeputeerde Han Weber, wethouder Paul Boogaard (gemeente Hoeksche Waard) en Martijn Hamerslag (gemeente Nissewaard) als eersten over het Tiengemetenpad. Dit fietspad verbindt de eilanden Tiengemeten en Voorne-Putten en loopt van regio Rotterdam/Den Haag naar de aanlegplaats van de pont naar Tiengemeten. Fietsers fietsen straks zoveel mogelijk ongehinderd tussen bloemrijke bermen richting Tiengemeten.

Provincie Zuid-Holland en gemeente Hoeksche Waard werken intensief samen aan het Gebiedsprogramma Hoeksche Waard om de economische vitaliteit te stimuleren. Een belangrijk onderwerp is het versterken en toegankelijk maken van natuur en recreatieve ontwikkelingen. “Het Tiengemetenpad is hiervan een mooi voorbeeld”, aldus gedeputeerde Han Weber. “Ik hecht er veel waarde aan om beide gemeenten en omliggende regio’s recreatief met elkaar te verbinden. Daarnaast biedt het pad ruimte voor nieuwe initiatieven vanuit recreatie en economie om aan te haken.”

Ook in Nissewaard zijn ze verheugd met de komst van het Tiengemetenpad. Op Voorne-Putten sluit het Tiengemetenpad aan op het Trambaanpad. “Het is geweldig dat deze twee eilanden, de Hoeksche Waard en Voorne Putten, op deze manier een verbinding krijgen. Want het eiland Tiengemeten heeft een enorme aantrekkingskracht ”, aldus wethouder Martijn Hamerslag (gemeente Nissewaard).

Wethouder Paul Boogaard (gemeente Hoeksche Waard) is zeer tevreden over de samenwerking met beide partijen. “Het idee van het Tiengemetenpad is samen met gemeente Nissewaard ontstaan. Samen maken we onze gemeenten bereikbaar zodat meer mensen kunnen genieten van onze bijzondere eilanden.”

Snelle fietsverbinding helemaal naar Den Haag

Op Voorne-Putten sluit het Tiengemetenpad aan op het Trambaanpad, dat als pilot voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) als een Hollandse baan Hellevoetsluis verbindt met Spijkenisse en Rotterdam. Binnen de bereikbaarheid van de gemeente is het belangrijk dat autoverkeer, landbouwverkeer en fietsers op een veilige manier naast elkaar in het gebied aanwezig kunnen zijn. Het Tiengemetenpad kan hierop een waardevolle aanvulling zijn.

In 2021 is het Tiengemetenpad klaar

De eerste fase van het fietspad is het tracé langs het Piershilse Bos en begint bij de Spuiweg/Spuidijk. Nog dit jaar worden ook andere fasen van het Tiengemetenpad gerealiseerd. Het doel is om het Tiengemetenpad uiterlijk in 2021 als geheel op te leveren. Provincie Zuid-Holland en gemeente Hoeksche Waard zorgen samen voor de financiering van de nieuwe fietsverbinding.

Het Tiengemetenpad is onderdeel van de mobiliteitsagenda en gebiedsprogramma Hoeksche Waard

De mobiliteitsagenda Hoeksche Waard bevat maatregelen voor auto, openbaar vervoer en fiets, inclusief pontjes en snelfietspaden. De plannen bestaan uit een toekomstvast pakket aan maatregelen dat de lokale, regionale en bovenregionale bereikbaarheid verbetert. Daarnaast is het Tiengemetenpad onderdeel van het gebiedsprogramma Hoeksche Waard dat als doel heeft de economische vitaliteit van het gebied versterken en de kwaliteit van de leefomgeving op niveau houden. Dit doen we door bestaande gebiedsvisies, activiteiten en ontwikkelingen met elkaar te verbinden, zodat ze elkaar meer gaan ondersteunen en beter op elkaar aansluiten.