Jaarlijks ‘oranjefeest’ op dijken weer voorbij

Het zal bij veel mensen ongetwijfeld niet zo bekend zijn, maar ruim een week voor de viering van Koningsdag zijn in de regio Hoeksche Waard een deel van de dijken al in een ‘oranjestemming’. Het gaat dan overigens uitsluitend over de dijken die worden ‘bevolkt’ door populieren.

Populieren zorgen namelijk niet alleen in de herfst voor veel kleur op de dijken (en langs wegen) waar zij staan. Kleuren de bladeren dan van eerst oranjegeel naar uiteindelijk een bruine tint, voordat ze van de bomen vallen, in de lente zien we iets heel anders gebeuren. Het jonge blad van populieren, althans van de zwarte populieren en vele ‘Canadese’ kweekvormen, krijgt eerst een zacht oranje tint en als de zon schijnt lijkt het net alsof er een ‘oranje gloed’ over de bomen hangt. Het ‘oranjefeest’ is echter altijd maar van korte duur, want na hooguit vijf, zes dagen verkleuren de bladeren naar het groen dat ze uiteraard tot aan het begin van de herfst zullen houden. Vooral op dijken waar de gele kleuren van koolzaad of raapzaad het dijktalud ‘inkleuren’ ontstaat dan een kleine week lang een bijzonder fotogeniek beeld: Op de dijk rijen bomen met oranje bladeren en daaronder vooral heel veel geel. Zo hebben die ‘gewone’ populieren niet alleen de nodige natuurwaarden, maar zijn ze ook landschappelijk en esthetisch gezien verrassend waardevol.

Foto: 
Het is altijd maar van korte duur in de lente: De pakweg vijf, hooguit zes
dagen dat het jonge blad van Canadese populieren een zacht oranje tint heeft.
Maar dan zorgt het wel voor hele fraaie plaatjes.
 

(Foto: Arie Pieters/’Fraxinus Excelsior’)