Infoavond over de laatste levensfase

| 17 april |

Voor mensen die weten dat ze niet meer kunnen genezen en dat het levenseinde dichterbij komt, organiseert het Albert Schweitzer ziekenhuis een informatieavond. Deze vindt plaats op woensdag 17 april van 19.00 tot 21.00 uur in Inloophuis Helianthus, Singel 28 in Dordrecht. Aanmelden kan via www.asz.nl/agenda.

Enerzijds is er bij veel patiënten de wens om de laatste levensfase in alle rust te laten verlopen, maar het is ook een periode waarin veel geregeld moet worden. In de bijeenkomst wordt gesproken over wensen en behoeften en hoe daarin de eigen regie te behouden. Daarnaast is er informatie over de mogelijkheid om het sterven te beïnvloeden als het ‘natuurlijk sterven’ niet haalbaar blijkt.
De bijeenkomst wordt verzorgd door Martie Ottens, geestelijk verzorger en euthanasieconsulent in het Albert Schweitzer ziekenhuis en Johanna Kleingeld, netwerkcoördinator palliatieve zorg regio Waardenland.