Hoeksche Waard aan de slag met gebiedsmarketing

Strategisch communicatieadviesbureau Dietz gaat aan de slag met gebiedsmarketing voor de Hoeksche Waard. Het bureau won onlangs de aanbesteding van de gemeente. Om samen met stakeholders en belanghebbenden te komen tot een overkoepelende marketingstrategie voor de Hoeksche Waard, start Dietz een interactief, energievol en beknopt proces.

Huidige situatie

Op dit moment zijn er verspreid over de Hoeksche Waard verschillende initiatieven die zich richten op het promoten van de Hoeksche Waard als een aantrekkelijk gebied. Dat gebeurt op verschillende manieren, met verschillende ambitieniveaus en zonder onderling afgestemde kernboodschap of overkoepelende strategie.

De verbinding zoeken

Er is behoefte aan een integrale aanpak en centrale koers van de gebiedsmarketing die bestaande initiatieven verbindt en het geheel naar een hoger plan tilt. Gemeente Hoeksche Waard heeft het initiatief genomen dit proces te faciliteren, met de insteek dat gebiedsmarketing niet iets van de gemeente alleen is, maar juist van partijen gezamenlijk. Daarom wordt ook aangehaakt bij lopende initiatieven, als de’ waardmakers’, die meedenken over de omgevingsvisie Hoeksche Waard. Vanzelfsprekend vormen de behoeften en doelen van de gemeente en de belanghebbenden hierbij het uitgangspunt.

Het doel van gebiedsmarketing

Met gebiedsmarketing wil de Hoeksche Waard meer naar buiten treden en haar bekendheid vergroten. Gebiedsmarketing moet daarnaast een bijdrage leveren aan het realiseren van de opgaven waar de Hoeksche Waard voor staat die onder andere uitgewerkt zijn in het hoofdlijnenakkoord van de coalitie.

Dichtbij onszelf blijven

De inspanningen van bureau Dietz moeten resulteren in een gezamenlijke aanpak voor gebiedsmarketing en -branding in de Hoeksche Waard, dat bestaat uit een advies richting de deelnemende partijen. Hierin moet ook het doel van de gebiedsmarketing in de Hoeksche Waard duidelijk worden: waarom willen/moeten we aan de slag met gebiedsmarketing? En hoe zorgen we daarin dat we dichtbij onszelf blijven en iedereen zich in de positionering herkent? Een breed draagvlak vanuit de gemeente, de politiek en vanuit de samenleving vormt hierbij dan ook de basis.

Vertrouwen in een succesvolle samenwerking

Wethouder Paul Boogaard kijkt uit naar een succesvolle samenwerking: “Dietz is een enthousiaste partij met veel ervaring. Ik ben ervan overtuigd dat zij een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van onze doelen”. Ook Dietz heeft veel zin om aan de slag te gaan: “Wij hebben allebei een achtergrond in de Hoeksche Waard en vinden het daarom extra leuk om hier aan de slag te gaan”