Hoeksche Waard aan de slag met de regionale energiestrategie (RES)

Donderdag 25 april hebben Provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta, HW Wonen, Stedin en gemeente Hoeksche Waard de aftrap gedaan voor het opstellen van een Hoeksche Waardse energiestrategie. Elke regio in Nederland moet – een half jaar na de ondertekening van het klimaatakkoord – een Regionale Energiestrategie (RES) in concept aanbieden aan de verantwoordelijk minister. Weliswaar is het Klimaatakkoord nog niet ondertekend, tóch willen partijen tijdig starten met deze belangrijke opgave.

RES-regio

Veel van de nationale afspraken uit het Klimaatakkoord worden in de regio’s waargemaakt. Nederland heeft 30 regio’s – samengebracht binnen het Nationaal Programma RES. Gemeente Hoeksche Waard is één van de zeven regio’s binnen de provincie Zuid-Holland.
In een RES-regio werken overheden met maatschappelijke partners, netbeheerders, het bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners, regionaal gedragen keuzes uit. Dit doen zij voor de opwekking van duurzame elektriciteit (tenminste 35 TWh voor heel Nederland), de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur. Deze keuzes worden vertaald naar gebieden, projecten en naar de implementatie en uitvoering van die projecten.

Voortvarende aanpak in de Hoeksche Waard

Gedeputeerde Han Weber is blij met de voortvarende aanpak in de Hoeksche Waard; “Ik hecht er veel waarde aan dat de regionale energiestrategieën worden uitgewerkt op een niveau dat past bij de leefomgeving van inwoners en bedrijven. De Hoeksche Waard is hierbij een logisch schaalniveau”. Ook wethouder Van Leenen benoemde de voordelen van de werkwijze in de Hoeksche Waard “het is in ons gebied overzichtelijk: we hebben één netbeheerder, één waterschap en één woningbouwcorporatie. Daarnaast zijn er veel maatschappelijke organisaties die uiterst betrokken zijn bij dit onderwerp”. “Mede daarom” aldus Van Leenen “hebben wij er alle vertrouwen in dat het de Hoeksche Waard gaat lukken om tot een daadkrachtige en realistische energiestrategie te komen. De betrokkenheid van inwoners en bedrijfsleven, zeker bij de realisatie is noodzakelijk en er zijn al diverse mooie initiatieven waarop kan worden voortgegaan.