Eendrachtige muzikale opening Koningsspelen ‘s-Gravendeel

Vrijdag 12 april a.s. zijn er als opmaat naar Koningsdag weer de Koningsspelen. Dit jaar wat vroeger i.v.m. Goede Vrijdag en de aansluitende mei vakantie.
In ‘s-Gravendeel zullen deze Koningsspelen voor het eerst geopend worden met alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8 van zowel cbs De Bouwsteen als van obs De Schelf!
Dit zal gebeuren op het korfbalveld van de ADO op het sportcomplex in het dorp.
Gwendolyn, van de ‘s-Gravendeelse dansstudio Gwendolyn, is op de scholen druk in de weer met repeteren. Zij zal 12 april de kinderen om 08.45 uur aansturen om gezamenlijk het Koningslied van dit jaar, Passapas, te zingen en te dansen.
Daarna zullen de twee directeuren de Koningsspelen officieel openen!
Kinderen van De Schelf sporten vervolgens in sporthal De Schenkel en de kinderen van De Bouwsteen vervolgen de dag in een parcours op de velden.
De kleutergroepen hebben activiteiten op en rond de scholen zelf.

Foto: W.Vergeer (repetitie groep 8 De Bouwsteen)