Een fietspad dat 15 jaar geleden al beloofd was

Cees Pijl is een bezorgde burger over het al dan niet aanleggen van het fietspad aan de dijk, die zou er in 2020 moeten liggen, maar hij heeft redenen om daar grote twijfels bij te hebben. En ook over de A-29 heeft hij een standpunt, De Main Port Corridor Antwerpen: ‘Je zou eigenlijk het Haringvliet en de Volkerak moeten ondertunnelen om doorstroming te kunnen krijgen. De A4 is niet voldoende’. Beluister hier het interview terug.