VVD Zuid-Holland in gesprek met de agrarische sector

Nederland is een fantastisch land, met een agrarische sector van hoge kwaliteit. We zijn er zelfs tweede voedselexporteur van de wereld mee geworden. Dat willen we graag zo houden, zo niet beter maken. Dat betekent dat we moeten beschermen wat we met elkaar hebben opgebouwd.

Onze boeren en tuinders verdienen dat we naast ze staan, met waardering en respect. Reden voor de VVD Zuid-Holland om regelmatig met agrariërs en ondernemers uit de landbouwsector in gesprek te gaan. Afgelopen vrijdag zijn we samen met o.a. VVD-Statenlid Mirjam Nelisse en waterschapsbestuurder Frank van Oorschot op bezoek geweest bij tuinderij Bevelander in Achthuizen. Nelisse: “Mooi om de teelt van kruiden op water in de tunnelkassen te zien. Dit is een duurzame innovatie die zorgt voor minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De provincie heeft hier ook een financiële bijdrage aan geleverd.” Door deze bezoeken horen de volksvertegenwoordigers uit eerste hand hoe het er in de sector aan toegaat. En dat is belangrijk, want die kennis en ervaring nemen zij mee om voor ons allemaal zaken te regelen in de Provinciale Staten en het waterschap.