Startbijeenkomst Hoeksche Waardse Uitdaging

| 27 maart |

Op woensdag 27 maart 2019 gaat de Hoeksche Waardse Uitdaging feestelijk van start. De Hoeksche Waardse Uitdaging verbindt het lokale bedrijfsleven, stichtingen, verenigingen, overheid en onderwijs om de samenleving te versterken.

Een manier van maatschappelijk verantwoord ondernemen en Netwerken

Graag nodigen zij u van harte uit om bij de startbijeenkomst aanwezig te zijn. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst wordt gepresenteerd wat de Hoeksche Waardse Uitdaging inhoudt en gaat betekenen voor de Hoeksche Waard.

Programma

Korte toelichting op de Hoeksche Waardse Uitdaging

Praktijkvoorbeeld: ABC Juristen Advies B.V.

Netwerk & Match borrel

De Hoeksche Waardse Uitdaging zorgt voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en het lokale bedrijfsleven. De Hoeksche Waardse Uitdaging bemiddelt in vraag en aanbod van Materialen (meubels, spullen), Menskracht (kennis, extra handen, creativiteit) en Middelen. Het is een bedrijvennetwerk dat dóet. De Hoeksche Waardse Uitdaging stimuleert bedrijven in de gemeente Hoeksche Waard om maatschappelijk betrokken ondernemerschap te laten zien in concrete acties en daarmee de leefbaarheid in de lokale samenleving te ondersteunen.

Gaat u de Uitdaging met hen aan? Hierbij leggen wij een eerste Uitdaging aan u voor! Voor deze feestelijke start bijeenkomst vragen zij u één ondernemer mee te nemen als uw gast. Het liefst natuurlijk een ondernemer uit de Hoeksche Waard die betrokken ondernemen een warm hart toedraagt.

Laat u voor 20 maart weten of u aanwezig bent en wie uw gast is? U kunt dit mailen naar info@hoekschewaardseuitdaging.nl.

Wanneer? 27 maart, van 16.00 – 18.00 uur,
Locatie: Rabobank Het Haringvliet, Reedijk 8 te Heinenoord

Linda Sanders | manager Hoeksche Waardse Uitdaging
Piet Bervoets | voorzitter
Anja van Gemeren | secretaris
Bram de Jong | penningmeester