SP start provinciale Energiecampagne

De Zuid-Hollandse SP is gestart met een speciale Energiecampagne, die moet leiden tot meer ‘klimaatrechtvaardigheid’. ‘Huishoudens vervuilen namelijk het minst en betalen het meest’, aldus lijsttrekker Lies van Aelst bij de campagne-aftrap afgelopen zaterdag in Den Haag.

Van Aelst noemt het huidige klimaatbeleid onrechtvaardig. Ze baseert zich daarbij op cijfers van het CBS. ‘Dit meldde vorige maand dat de energierekening voor huishoudens dit jaar met gemiddeld 334 euro stijgt. Dit komt onder meer door de verhoging van de energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie.

Tegelijkertijd blijkt uit CBS-cijfers ook dat alle huishoudens samen nog geen 20% van alle CO2 uitstoten. De SP zegt daarom: leg de rekening waar die hoort. Namelijk bij echt zwaar vervuilende sectoren, zoals de luchtvaart, de delfstoffenwinning en de industrie’, aldus Van Aelst.

De SP heeft een concreet voorstel hiervoor al laten doorrekenen door onderzoeksbureau CE Delft. Hieruit blijkt dat een geringe belasting al genoeg is om de komende tien jaar 800.000 woningen duurzaam te maken. Deze belasting moet dan wel terugvloeien in een klimaatrechtvaardigheidsfonds, zoals ook in Canada al gebeurt.

Van Aelst: ‘Groot voordeel van ons plan is dat huishoudens geen dure leningen hoeven af te sluiten voor het isoleren van hun huizen en het overschakelen op schone, veilige energie en het zo ook voor lage en middeninkomens bereikbaar wordt. Natuurlijk willen we dit ook op provinciaal niveau nog meer gaan stimuleren.

Deels gebeurt dit ook al. De provincie trekt al extra geld uit voor woningcorporaties om de huizen van hun huurders duurzaam te maken en lokale initiatieven voor het opwekken van schone energie. Met genoeg steun kunnen we dit de komende periode verder uitbreiden. De komende weken gaan we dus volop met onze plannen de boer op!’