PvdA en GroenLinks vragen om CO2-eisen in vergunningen

GroenLinks en de PvdA willen dat Zuid-Holland  maatregelen neemt om de CO2-uitstoot van de industrie terug te dringen. Zij vragen het provinciebestuur te onderzoeken wat zij kan doen, bijvoorbeeld met CO2-eisen in vergunningen.  Eind januari bleek uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving dat Nederland de gestelde klimaatdoelen van 2020 niet zal halen: de uitstoot van broeikasgassen zal dan te weinig gedaald zijn om aan het Urgenda-vonnis te voldoen, zo schreef onder andere de Volkskrant.

GroenLinks lijsttrekker Berend Potjer: “Meer dan 40.000 Nederlanders liepen zondag mee met de Klimaatmars om de politiek op te roepen tot actie tegen klimaatverandering. Wij willen ook actie en willen van de provincie weten welke actie Zuid-Holland kan ondernemen om de CO2-uitstoot van industrie te verminderen. De tijd van treuzelen is voorbij, het klimaat wacht niet”

PvdA-Statenlid Ron Hillebrand: “In november beloofde gedeputeerde Vermeulen (VVD) na mijn vragen ruim voor de collegeonderhandelingen een overzicht hoe de provincie Zuid-Holland de industriële CO2-uitstoot kan verminderen. In januari herhaalde hij die belofte, maar nu, een week voor de verkiezingen, hebben wij nog altijd geen overzicht. Wij willen nu weten wat wij kunnen doen”.

De partijen hebben gezamenlijk schriftelijke vragen ingediend en zullen de situatie nauwlettend in de gaten houden.