Partij voor de Dieren reikt oorkonde van mededogen uit aan Natuur en milieufederatie Zuid-Holland

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft een oorkonde van mededogen uitgereikt aan de Natuur en milieufederatie in Zuid-Holland. Met deze oorkonde spreekt de partij haar waardering uit voor hun enorme inzet voor dierenwelzijn, natuur en milieu.

De oorkonde werd uitgereikt aan Susanne Kuijpers. De organisatie krijgt de oorkonde vanwege haar tomeloze inzet voor een toekomstbestendig Zuid-Holland met een gezonde leefomgeving, voldoende natuur en leefruimte voor en welzijn van in het wild levende dieren.

Binnen de milieufederatie houdt Susanne Kuijpers zich bezig met diverse projecten op het gebied van natuur, landschap en ruimte. Zuid-Holland is een dichtbevolkte provincie waar de druk op de ruimte groot is. Het is daarom van groot belang om natuur en landschap te beschermen en te versterken.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland, Carla van Viegen: “Er worden door de Natuur en milieufederatie Zuid-Holland bezwaarschriften ingediend tegen verleende ontheffingen, brieven verstuurd naar politieke organen, er worden inspraakreacties gegeven en bijeenkomsten georganiseerd en ook persberichten verzonden. Door telkens op diverse manieren op te komen voor wat kwetsbaar is, dierenwelzijn, natuur en milieu, heeft de organisatie een positieve invloed de leefomgeving van mens en dier. Daarom heeft de Natuur en milieufederatie deze oorkonde dik verdiend!”